Hieronymus Lorm

Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět

26.02.2018 20:45

    Jmenoval se Heinrich Landesmann, mnohem častěji však používal pseudonym Hieronymus Lorm. Narodil se v srpnu 1821 v Mikulově. Většinu života strávil ve Vídni a v Německu, od roku 1892 žil v Brně. Zemřel v prosinci 1902, pochován je na hřbitově v Brně-Židenicích. Ve Wikipedii se o něm dočtete: „Na základě náhlé sluchové ztráty v 15 letech a postupného zhoršování zraku se stal tvůrcem jednoho ze systémů ruční dotekové abecedy hluchoslepých, tzv. Lormovy abecedy.“

    Výstavu o rakouském hluchoslepém básníku, filozofu a bojovném novináři Hieronymu Lormovi, významné osobnosti ze světa tyflopedie, právě otevřelo Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově a Společností pro hluchoslepé LORM, z. s.

    „Lormův komunikační systém založený na dotycích a stiscích dlaně se postupně rozšířil do celého světa, stále patří mezi základní komunikační systémy hendikepovaných,“ vysvětlila na vernisáži kurátorka výstavy Dana Vedra. „Vedle připomínky této osobnosti se výstava věnuje tématu hluchoslepoty obecně. Návštěvníci mají možnost poznat neznámý – a pro nás ,zdravé‘ někdy i temný – svět hluchoslepých. Prostřednictvím interaktivního panelu si mohou hravým způsobem vyzkoušet, jak se komunikuje pomocí Lormovy abecedy.“

    Část expozice je věnována umělecké tvorbě osob s hluchoslepotou a soutěži o Cenu Hieronyma Lorma, kterou každé dva roky pořádá v literární a výtvarné oblasti společnost LORM. Vybraná vítězná díla si mohou návštěvníci prohlédnout.

    "V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí." (Helena Kellerová)

    Společnost LORM sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou. Poskytuje jim odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci (výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy), průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby. Pořádá týdenní pobytové akce a klubová setkání. Služeb společnosti mohou využít hendikepovaní občané na území hlavního města Prahy, ve Středočeském, Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji, do ostatních regionů odborní pracovníci podle potřeby klientů dojíždějí. Poradenská centra jsou v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a v Ostravě.

    Doprovodný zábavně vzdělávací program pro školy a zájmové skupiny – příznačně nazvaný Vidím dotykem a sluchem aneb Dramatika není drama! – názorně přiblíží, jak takto znevýhodnění lidé žijí a s jakými situacemi či překážkami se musejí vypořádávat. Ve středu 7. března do muzea zavítá hluchoslepý cestovatel a dobrodruh Jan Pavlíček, známý z dokumentárního filmu scenáristy a režiséra Pavla Jurdy „Jmenuji se Hladový Bizon“. Výstava „Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět“ je financována z příspěvku Nadačního fondu obětem holocaustu a z dotace statutárního města Brna. Potrvá do 10. června 2018.  (jbo)

 

Foto z vernisáže: Jaroslav Bobek