Mezinárodní den svobody tisku v Brně s Česko-britskou o.p.s.

28.04.2016 15:25

    V Praze se na den svobody tisku budou udělovat novinářské ceny za rok 2015, v Brně má veřejnost příležitost se 2. a 3. května účastnit dvoudenních seminářů, které pořádá brněnská nezisková organizace Česko-britská, obecně prospěšná společnost. První den je věnován tématu Děti a média s důrazem na zodpovědnost při užívání médií a mediální tvorbě. Druhý z tematických dnů s názvem Justice vstřícná k dětem sleduje téma zodpovědnosti společnosti a nejlepšího zájmu dítěte při vykonávání spravedlnosti. Témata, v nichž figurují děti, jsou nezřídka provázena velkým zájmem médií a veřejnosti, ale informování o nich s sebou přinášejí i určitá rizika, která jsou profesní výzvou nejen pro mediální profese, ale i pomáhající profese a zástupce justice.

    Mezinárodní rozměr volně přístupných seminářů, určených široké veřejnosti, které se konají v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici, dává tomuto setkání nejen účast Zdeňka Kapitána, ředitele Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí v Brně, ale především zástupců partnerských odborníků na práva dětí ze Švýcarska, jako jsou Renate Winterová, Paola Riva Gapanyová a Jean Zermatten. Jednou z ambicí tohoto projektu je pokračovat v přenosu příkladů dobré praxe ze zemí s dlouhodobými zkušenostmi v ochraně lidských práv.

    Česko-britská o.p.s., založená v r. 2007, jejíž členové mají za sebou řadu aktivit v sociální oblasti i ve vzdělávání. Některé projekty byly zakončeny workshopy, semináři, konferencemi a mj. také odbornými či popularizačními publikacemi. Některé z nich jsou ke stažení na webových stránkách pořádající organizace. Jednou z těchto publikací bude i kolektivní monografie s názvem Společnost přátelská k dětem v obtížích, která bude na dvoudenním semináři představena a jejíž vydání očekáváme v červnu 2016.

    Semináře se konají v rámci sub-projektu PF 204 podpořeného z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. (red)