Mezigenerační dialog pro budování míru

16.01.2020 17:05

    Organizace HWPL uspořádala 6. ledna 2020 v domově seniorů Chodov koncert pro seniory. Události pořádané touto mezinárodní nevládní organizací přičleněné k ECOSOC, jednoho z orgánů OSN, se účastnilo zhruba 50 diváků, včetně seniorů a zaměstnanců domova pro seniory Chodov.

    HWPL představila v roce 2016 „Deklaraci míru a ukončení válek (DPCW)“, mezinárodní protiválečnou deklaraci, a nyní pracuje na ustanovení míru (LP – Legislate Peace). Propaguje celosvětový mír a za cíl si klade vytvoření mezinárodního zákona. Součástí LP kampaně (LPC – Legislate Peace Campaign) jsou obecné dobrovolnické práce i další různorodé činnosti k dosažení udržitelného míru. Jedná se například o mírovou výuku, pořádání mírových novinářských fór a mezináboženských diskuzí. Ve více než 180 zemích se zapojují mezinárodní i vládní organizace, političtí či náboženští představitelé, zástupci vzdělávacích institucí a média.

Fotografie z „mírového koncertu HWPL” uspořádaného v Domově seniorů na Chodově v Praze.

    Tato událost se konala v chodovském Domově seniorů s příslibem spolupráce na LP kampani (LPC) k vytvoření mírové kultury skrze komunikaci mezi těmi, kdo na vlastní kůži zažili hrůzy války, a mládeží, která již tyto hrůzy nepamatuje.

    Jedna z klientek domova seniorů tuto myšlenku LP kampaně okomentovala slovy: „Myslím, že by to mohl být takový diskuzní klub, a že by to mohlo být vzájemné obohacení. My máme malou příležitost mluvit a mluvit se má, a když se nás někdo zeptá na něco, tak my budeme mít radost, že mu na to budeme moct odpovědět skrze vlastní zkušenost.”

    Paní Ing. Jaroslava Slivoňová, vedoucí úseku ART Domova pro seniory na Chodově, prohlásila: „Jsem nadšená, že mládež v Čechách připravila představení pro seniory. Těším se, že Domov pro seniory Chodov bude místem pravidelného konání mírových dialogů mezi mládeží a generacemi seniorů, ve spolupráci s HWPL.”

    HWPL usiluje o představení dobrovolnické organizace HWPL a LP kampaní institucím České republiky a o spolupráci na vytvoření platformy pro komunikaci s mladými generacemi a seniory.

KATEŘINA DAVIDOVÁ