Město Brno modernizuje kontejnery na sklo

08.03.2017 09:25

    Společnost SAKO začala vyměňovat kontejnery na sklo na celém území města Brna. Do konce dubna 2017 chce nahradit více než 800 původních zelených pronajatých kontejnerů za 410 vlastních nových, tzv. DUO kontejnerů v zeleno-bílé barvě. K odkládání bílého i barevného skla budou nyní Brňané využívat pouze jeden kontejner rozdělený na dvě komory. Nové kontejnery jsou estetičtější a zaberou méně místa. Kapacita přitom zůstane stejná. Investice si vyžádá více než 5 milionů korun.

    „Tomuto rozhodnutí předcházela pečlivá analýza a optimalizace sběrné sítě. Provedli jsme ji v úzké součinnosti s odborem životního prostředí Magistrátu města Brna,“ říká generální ředitel SAKO Brno Ing. Jiří Kratochvil. „Od 1. dubna bude upraven počet kontejnerů a frekvence svozu tak, aby se kontejnery nepřeplňovaly.“ Firma až dosud zajišťovala svoz skla subdodavatelsky, ročně za to platila 36 milionů korun. Vlastní vozy používala pouze v případech podzemních kontejnerů a skla vytříděného ve sběrných střediscích odpadu. Všechny subdodavatelské smlouvy letos skončí.

Vlevo: Nový zeleno-bílý kontejner na sklo. – Vpravo: Ing. Jiří Kratochvil odpovídá na otázky redaktorů ČTK a Práva.

    Množství skla, které se v Brně dostane do kontejnerů, každoročně narůstá o deset procent. Loni ho bylo celkem 3 750 tun, na každého obyvatele připadá v průměru 10 kilogramů. Převažuje bílé sklo. Město bude novými kontejnery doslova poseto, starší nádoby zůstanou pouze v místech, kde nelze manipulovat hydraulickou rukou, například v blízkosti trolejového vedení.

    Stoprocentním vlastníkem akciové společnosti SAKO je statutární město Brno. Firma zajišťuje svoz z téměř 60 tisíc nádob na směsný komunální i separovaný odpad, poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství a disponuje moderním vozovým parkem s 59 specializovanými vozidly. Ředitel Jiří Kratochvil Brňany pochválil zejména za třídění plastů. Loni jich shromáždili 2 500 tun, tedy dvojnásobně víc než v roce 2015. Do 1. dubna 2014 se třídily pouze PET lahve. Poté, co byl zaveden sběr směsných plastů, se situace výrazně zlepšila. Papíru bylo loni 8 000 tun a směsného komunálního odpadu přibližně 67 000 tun.  (jbo)

 

Foto: Jaroslav Bobek