Prodejní výstava obrazů v brněnském Fun Clubu

Mají právo na svou šanci

16.04.2017 10:05

    V prostorách Fun Clubu v Pionýrské ulici v Brně byla zpřístupněna výstava prací výtvarníků s mentálním či psychickým postižením. Ateliér KreAt na ní představuje nejnovější tvorbu svých členů. Kterýkoliv z vystavených obrazů si mohou návštěvníci zakoupit a podpořit tak nejen činnost ateliéru, ale i konkrétního umělce.

    Ateliér KreAt založila před pěti lety obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO. Už předtím spolupracovala s podobnými pracovišti ve Švýcarsku, na Slovensku a v Belgii. K finální realizaci výrazně přispěly i workshopy v Moravské galerii v Brně. Společnost působí v Rudce u Kunštátu na Moravě. Své zázemí v podobě penzionu a rozlehlého parku si vybudovala v těsném sousedství jeskyně Blanických rytířů. Pro zdravotně postižené občany organizuje různá setkání, vzdělávací a výchovné programy, které pomáhají zvyšovat jejich znalosti a sebevědomí.

    Brněnský ateliér sídlí v Botanické ulici, v budově kina Art. Jak už bylo řečeno, zaměřuje se na potenciální výtvarníky z řad osob s mentálním nebo psychickým postižením. Pomáhá jim nalézt stabilní místo pro svou vlastní výtvarnou seberealizaci. V tvůrčím prostředí ateliéru mohou  za asistence profesionálních výtvarníků-animátorů – nerušeně pracovat a postupně rozvíjet svůj talent.

    Ateliér není součástí prostor, v nichž hendikepovaní lidé bydlí nebo se učí, slouží pouze k jejich tvorbě. Postižení vědí, že zde budou malovat, tvořit, nic víc. Postupně tak vzniká zvláštní vztah mezi umělci-profesionály a umělci, kteří se teprve rodí – vztah vzájemné důvěry a poznávání. Každý výtvarník realizuje svou vlastní uměleckou tvorbu a rozvíjí svůj talent. Vedoucí ateliéru nejsou ani terapeuti, ani učitelé. Jsou to umělci, kteří se snaží vytvářet atmosféru tvůrčího ducha.

    Uskutečnění takovéhoto projektu přináší i určité potíže a nedůvěru. „Hendikepovaní lidé postupně snižují svou závislost na vychovatelích, ústavech, učitelích a rodičích. Stávají se samostatnými, nezávisle vyjadřují svůj vlastní názor, což je někdy jejich konzervativními opatrovníky obtížně přijímáno a respektováno,“ vysvětluje lektor ateliéru Pavel Vagner. „Nedůvěru může podporovat i to, že výsledky se dostavují jen velmi pomalu. Najít cestu k odhalení talentu a jeho rozvoji často trvá několik let. Ale i tito lidé mají právo na svou šanci.“

    Prodejní výstava v brněnském Fun Clubu potrvá do poloviny května. Je přístupná denně od 16 hodin. Finančně ji podpořila brněnská firma SAKO, a. s.  (jbo)

 

Ukázky obrazů vystavených v brněnském Fun Clubu. (Foto: Jaroslav Bobek)

>><<

Aktualizovaný příspěvek byl publikován v červenci 2017 v informačním bulletinu o výstavách v městě Brně, Rozhled č. 17: