Výstava v Technickém muzeu v Brně odpovídá na otázku:

Kým je Josef Smýkal

16.02.2016 09:55

    V Technickém muzeu v Brně byla v pondělí 15. února 2016 zpřístupněna výstava „Kým je Josef Smýkal“. Známý tyfloped (speciální pedagog zrakově postižených) a učitel hudby, jemuž je expozice zasvěcena, oslaví letos v září devadesátku. Na vernisáži v oddělení Kultura nevidomých se sešla spousta jeho přátel, obdivovatelů a příznivců. Zazpívat přišli i členové Pěveckého sboru nevidomých z Centra sociálních služeb v Brně-Chrlicích.

    Pokusme se odpovědět na otázku vyřčenou v názvu výstavy: Kdo je Josef Smýkal? Odpověď nebude jednoduchá, výčet všech jeho zásluh by byl pořádně dlouhý, takřka nekonečný. V roce 1960 založil v tehdejší ČSR zvukovou knihu pro nevidomé, o sedmnáct let později speciální poradnu pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí a následně i první mateřskou školu pro nevidomé děti v Brně. Jeho velikým snem bylo slepecké muzeum. V květnu 1992 se mu ho podařilo založit, sám je pak více než pět let vedl. V roce 2000 se stalo součástí Technického muzea v Brně – dnešního oddělení dokumentace slepecké historie.

    Během padesáti let pořídil a popsal rozsáhlou sbírku několika stovek historických slepeckých pomůcek, nejen školních. Mnohé sám vytvořil. Koneckonců – přijďte se podívat, některé na výstavě uvidíte. „Toto je němá elektronická klávesnice a trojrozměrný model durové stupnice,“ vysvětluje návštěvníkům kurátorka Mgr. Eliška Hluší. „Máme zde všechny publikace, které pan doktor vydal.“ Snad jen pro upřesnění – odborných publikací bylo sedmnáct, příspěvky v našich i zahraničních časopisech jdou do stovek. Druhé rozšířené vydání „Tyflopedického lexikonu jmenného“ získalo v roce 2006 zvláštní ocenění v Národní soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace. V letech 1990–2007 Josef Smýkal vydával v Braillově slepeckém písmu časopis Brněnský občasník. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2006 byl poctěn Cenou města Brna v oboru výchova a vzdělávání, o pět let později Cenou Jihomoravského kraje v témže oboru.

    „S panem doktorem Smýkalem jsem měla tu čest pracovat v Tyflopedické poradně, kterou sám založil a odborně vedl,“ říká jeho dlouholetá spolupracovnice Dagmar Pelikánová. „Jednou z oblastí, jimž se s velkým nasazením věnoval, byla péče o těžce zrakově postižené děti od narození do tří let. Byl u nás prvním odborníkem, který kladl důraz na poskytnutí včasné pomoci rodinám vychovávajícím dítě s těžkým zrakovým postižením. Ve své práci dokázal prosadit to, co považoval za důležité, i když cesty, které vedly k cíli, nebyly vždy jednoduché.“ Dagmar Pelikánová pak ještě připomíná, jak se nezištně dělil o své vědomosti a bohaté zkušenosti z praxe. Dodnes často a ráda vzpomíná na společné pracovní cesty, které uměl oživit svým vypravěčským talentem a smyslem pro humor. Vzhlíží k němu s velkým obdivem. „Byl a stále je tvůrčí osobností a pro mě obrovskou autoritou,“ dodává.

    Pokud si otevřete webové stránky PhDr. Josefa Smýkala, najdete tam kromě jiného tento text: „V tom „našem světě“ se stále něco děje. Je to dobře potud, pokud to dění směřuje k prohlubování lidských hodnot v nás. Není tomu tak vždy, zavedl jsem proto tyto stránky, které by chtěly dát impuls k diskuzi. Rád uveřejním i úvahy, které mi zašlete. Jsou u nás slepí žebráci, ale také úspěšní nevidomí učitelé, kteří působí na vysokých školách; jsou u nás problémy zaměstnanosti, ale také mimořádné úspěchy v některých oborech lidských činností; jsou u nás slepci lidé, jsou také věčně nespokojení maximalisté; jsou u nás slepí básníci slova, ale také prozaické problémy. O tom všem mi můžete napsat.“

    Co dodat? Snad jen to, že výstava v brněnském Technickém muzeu bude přístupná do 21. srpna 2016, denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Přijďte a zamyslete se nad tím, co říká Josef Smýkal.  (jbo)

 

PhDr. Josef Smýkal se pozdravil s bývalou spolupracovnicí Dagmar Pelikánovou. Uprostřed kurátorka výstavy Mgr. Eliška Hluší.

Foto z vernisáže: Jaroslav Bobek

 

Články z našeho archivu:

Vodicí pes – průvodce nevidomého člověka (2. 9. 2015)

Tmavomodrý festival 2014 (10. 5. 2014)

Tmavomodrý festival (8. 5. 2013)

Nezapomenutelné zásluhy Jana Drtiny (12. 3. 2013)