Kramářské písně se světskou tematikou

05.09.2020 15:30

    Zpravodajství ze světa, politiky nebo ze života mocných a slavných? Podle čeho si zvolíte a jakou zprávu si přečtete? Ať vás zajímají jakékoliv zprávy, je zřejmé, že lidská zvědavost, touha po informacích a senzacích zůstává stále stejná. Jediné co se proměňuje, je způsob, jakým se informace šíří.

    Dnes nám zprávy zprostředkují sociální sítě, noviny a televize. V minulosti to byly kramářské či jarmareční písně a právě jim je výstava věnována. Zpívaná forma má prastaré kořeny sahající až k legendárním potulným pěvcům, kteří za doprovodu píšťaly nebo loutny sugestivní formou líčili příběhy hrdinů. Od 18. století se jednalo o jednoduché několikastránkové sešitky, jejichž titulní strana byla vyzdobená ilustrací. Texty písní prodávali, ale také zpívali a za pomoci velkých malovaných cedulí předváděli na trzích a poutích potulní zpěváci. Lidé si sešitky kupovali a skládali je do tzv. Špalíčků.

    Texty písní informovaly o aktuálních novinkách, bitvách, přírodních katastrofách nebo o různých vynálezech. Najdou se také i písně osvětové – třeba o nebezpečí tabáku, alkoholu, ale také o prospěšnosti brambor pro lidské tělo či výhodách práce na železnici. Oblíbené byly také tzv. Morytáty, děsivé příběhy, které vznikly na základě skutečných událostí. Ty šokovaly drastickými událostmi, ale v závěru vždy směřovaly k dosažení spravedlnosti a poučení.

    Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu – historie, jejich funkce, hudební stránka, způsob předávání a přijímání širokými vrstvami společnosti a představení konkrétních případů nebo událostí. Vystavované předměty i texty jsou zaměřené na provázanost s městem Brnem a oblastí Moravy. Po celou dobu trvání budou výstavu provázet aktivity určené široké veřejnosti: přednášky, tvořivé dílny, workshopy a další akce.

    Výstava vznikla z prostředků Ministerstva kultury České republiky. Záštitu převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Pro veřejnost je otevřena od 4. 9. 2020 do 7. 3. 2021 v Dietrichsteinském paláci v Brně.

PETR MICHL