Kníničské mladé hody se opět vydařily

08.07.2013 21:05

    Letošní cyrilometodějské mladé hody v brněnské městské části Kníničkách znovu potvrdily, že mezi výročními obyčeji a slavnostmi si dodnes zachovávají výjimečné postavení. Hody jsou integrujícím prvkem, spojujícím všechny generace žijící na venkově i ve městech. I v takovém jako je Brno. V Kníničkách, původně zeměpanské obci připojené k Brnu teprve v roce 1960, obnovili hodovou tradici po šestnáctileté přestávce v roce 2004. Jsou spojeny se svátkem svatých Cyrila a Metoděje. Kníničský starosta Martin Žák nejednou ocenil, že lidové tradice a tedy i masopust a hody svými estetickými, emocionálními i dalšími kvalitami se stávají obohacujícím prvkem života. Přispívají k upevňování vztahů rodáků a starousedlíků s novými sousedy. I vzdor nemalým starostem neváhalo zastupitelstvo městské části rozhodnout o finančním příspěvku občanskému sdružení Kníničská chasa na letošní mladé hody opět částkou 20 tisíc korun.

    Ve čtvrtek 4. července vztyčila chasa máj a stárci se stárkami a sklepníky zvali sousedy na hody. Na předhodové zábavě hrála letos mikulčická cimbálová muzika Slovácko mladší.

    Páteční hodový program 5. července začínal mší svatou před kaplí sv. Cyrila a Metoděje, které předcházela kratší pěší pouť věřících z Bystrce od kostela svatých Janů do Kníniček. Mši sloužili bystrcký farář Vnislav Fruvirt a farní vikář Pavel Fatěna, který oznámil, že v kapli uloží prsť, kterou k oslavě 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila Metoděje odebral v jejich rodném městě Soluni a podílel se na jejím přenášení poutníky z Cařihradu na Velehrad a do Kníniček. V závěru mše, ještě před předáním hodového práva, starosta Martin Žák blahopřál faráři Vnislavu Fruvirtovi k 90. narozeninám, jichž se jubilant dožívá 11. července a k nimž mu už v červnu předal biskup Vojtěch Cikrle Medaili sv. Cyrila a Metoděje.

    Po mši vpochodovala za hudebního doprovodu šardické dechové hudby Ištvánci na prostranství mezi kaplí a školou krojovaná kníničská chasa s krojovanou drobotinou a společně zatančily moravskou besedu. Dlouhotrvající potlesk byl pro ně odměnou za to, že poctivě usilují, aby folklorní úroveň jejich hodů vzrůstala. S neméně úspěšným ohlasem se setkaly odpolední průvod ulicemi Kníniček, vyzvedávání stárek i večerní program, v němž měly své místo československá i moravská beseda.

BOHUMIL HLAVÁČEK

 

Foto: Jana Hlaváčková