Kloboukové loučení s létem

09.09.2013 16:30

    Veřejná zeleň města Brna, p. o., letos opět upořádala pět tradičních promenádních koncertů v Denisových sadech. Dámy v kloboucích se zúčastnily tří koncertů. V neděli 30. 6. 2013 byl koncert Louis Armstrong revital. Kromě pětice žen se zúčastnili i dva muži. V neděli 4. 8. 2013 se koncertu cimbálové kapely Šmytec zúčastnilo sedm žen. Třetí odpoledne – neděle 1. 9. 2013 patřilo skupině Breeze Band Jiřího Suchého. Na programu tohoto odpoledne bylo i představení sdružení Mamma HELP, přehlídka Kloboukového klubu DANTES a předvedení japonských tanců.

    Na Kloboukové loučení s létem jsem se moc těšila. V duchu jsem si přála pěkné počasí, aby se přehlídka klobouků mohla konat. Přestože ráno pršelo, počasí se během dopoledne umoudřilo, a když jsme se „kloboukově“ loučili s létem, dívalo se na nás sluníčko a hřálo do zad. Paní Chabičovská měla pro všechny, kteří přišli na tuto akci v klobouku, příjemné překvapení. Obdrželi jsme dáreček v podobě vějířku. Byla odměněna i autorka vlastního klobouku a dáma, které klobouk nejlépe ladil s kostýmem a jeho doplňky.

    Mne nejvíce zaujala kolekce krásných divadelních klobouků s maskami. Nejen členky kloboukového klubu DANTES, ale i my všichni ostatní jsme si říkali: „Léto, těšíme se na tvůj návrat v příštím roce a rádi tě v kloboucích zase v Denisových sadech přivítáme.“

DAGMAR KOTOUČKOVÁ

 

Foto: autorka