Technické muzeum v Brně spolupracuje s Masarykovou univerzitou

Když se řekne… camera obscura

16.04.2013 11:25

    V Technickém muzeu v Brně zpřístupnili zajímavou výstavu. Studenti muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity představují svůj ročníkový projekt „Camera obscura od Aristotela po fenomén fotografie“. Expozice nastiňuje historický vývoj pozoruhodného optického principu zvaného camera obscura a jeho vliv na různé formy umění. Návštěvníci nahlédnou do dobového výtvarného ateliéru, najdou zde ukázky obrazů vytvořených pomocí camery obscury a také sbírku unikátních dírkových fotoaparátů.

    Co to je, když se řekne camera obscura (z latinského temná komora)? Představme si schránku s otvorem v jedné stěně. Někdy se tomuto zařízení říká dírková komora nebo též pinhole. Světlo z vnějšího prostředí dopadá po průchodu otvorem na konkrétní místo na protější stěně. Obraz lze promítnout na papír a obkreslit. Je zachována perspektiva, kresba se věrně podobá „originálu“, promítaný obraz je však převrácený a menší než ve skutečnosti. Tuto vynikající pomůcku využívali hlavně malíři, a – což je neméně důležité – stala se významnou inspirací pro vznik fotoaparátu.

    Princip camery obscury prošel dlouhým vývojem – od prvních experimentů se světlem, přes základy optiky, rozvoj astronomie a renesančního výtvarného umění, až po vynález fotografického přístroje. Nemusíme chodit daleko do historie – příklad najdeme i v našem hlavním městě. Otvor v jedné malostranské střeše vytváří na zdi převrácené panorama jižního průčelí Pražského hradu o velikosti asi 4 x 2 metry.

    Je zajímavé, že i v dnešní době dokonalého digitálního záznamu se stále častěji objevují tendence vracet se zpět k analogové fotografii. Úzce s tím souvisí tzv. lomografie. Základem se stal jednoduchý kompaktní fotoaparát LOMO LC-A, který objevila skupina rakouských turistů počátkem devadesátých let v jednom z pražských bazarů. Snímky pořízené tímto přístrojem byly výrazně barevné, extrémně opticky zkreslené, zvláštně exponované a neostré. Mnozí jimi byli doslova fascinováni, vznikl nový fotografický kult. S rostoucí popularitou takto pořizovaných snímků se na trhu postupně objevily i nové verze fotoaparátů starých značek.

    Chcete-li se o pozoruhodném optickém principu dozvědět mnohem více, navštivte Technické muzeum v Brně. Výstavu CAMERA OBSCURA najdete v prostoru tzv. Malé galerie. Potrvá až do 23. června 2013. Dlouholetá spolupráce s Ústavem archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity přináší své ovoce. Přijďte se podívat, určitě nebudete litovat…  (jbo)

 

Foto z výstavy: Miroslav Krupica