Kafka v Siřemi

21.08.2017 19:40

    Pokud jste vyznavači díla a osobnosti Franze Kafky, neváhejte se za ním vydat do malé obce Siřem ležící na Žatecku uprostřed chmelnic. Sem se letos 19. srpna symbolicky vrátil díky unikátním způsobem ztvárněné stálé expozici novinářky a autorky námětu Judity Matyášové a fotografa Jana Jindry; vznikala čtrnáct let. Tak dlouho putovali oba po jeho stopách. Stálá výstava fotografií, umístěná v bývalé sušárně chmele, je věnována jeho cestovatelskému období a přibližuje Franze Kafku i jako člověka, který měl kondici, holdoval vegetariánské stravě či rád vesloval.

    Franz Kafka přijel do Siřemi za svou sestrou Ottlou poté, co mu lékaři sdělili, že má tuberkulózu. Pobytu na statku dal přednost před léčbou v sanatoriu. Podle slov Judity Matyášové se Kafkovi v tehdy německé obci Siřem natolik zalíbilo, že tam zůstal osm měsíců. Někteří literární historici tvrdí, že zdejší prostředí bylo inspirací pro román Zámek. Zajímavým je také poznatek, že se Siřem za sto let, podle srovnání s dobovými fotografiemi,
téměř nezměnila.

ERIKA BEZDÍČKOVÁ