Dožínky 2016 – oslava poctivé práce a dobré úrody

Jižní Moravu trápí nejen sucho, ale i povodně

29.08.2016 14:10

    Zástupci zemědělců z celého Jihomoravského kraje se v neděli 28. srpna 2016 sešli na tradičních dožínkách. Oslava úspěchů a dobré úrody byla už počtvrté součástí Mezinárodního folklorního festivalu. Není proto divu, že v brněnských ulicích a na náměstí Svobody bylo od rána až do večera veselo, všude se tančilo a zpívalo. Blízké Moravské náměstí hostilo ukázky hasičského umění.

    Letošní úroda obilovin je druhá nejvyšší v historii. Jihomoravským zemědělcům se podařilo sklidit velice kvalitní potravinářskou pšenici. Otázkou však je, jak ji zpeněží, ceny v poslední době klesají. Kvalitního obilí je v Evropě málo, lze tedy doufat, že alespoň část úrody se podaří uplatnit na trzích Evropské unie. Značné problémy způsobuje zákaz vývozu potravin do Ruska, kde by se za normálních okolností zcela určitě podařilo některé přebytky uplatnit.


 

    Jihomoravský kraj vyčleňuje pro potřeby zemědělství na regionální úrovni každoročně kolem 10 milionů korun. V dotačním programu opakovaně podporuje včelaře, pomáhá při propagaci vinařství, individuálními dotacemi přispívá na regionální výstavy drobného zvířectva, myslivců a zahrádkářů. Úzce spolupracuje i s profesními organizacemi.


 

 

 

 

 

 

 

 

    Specialitou jižní Moravy je především vinohradnictví evropské úrovně – je zde více než 90 procent plochy vinic v rámci celé České republiky. Kraj se všemožně snaží tlumit následky intenzivního sucha i jarních mrazíků, které zničily značnou část úrody v ovocných sadech a vinicích. Soustavně podporuje zemědělské vzdělávací obory ve školách. Spotřebitele neustále vyzývá, aby kupovali české produkty a podpořili tak naše zemědělce v úsilí zmírnit dovoz dotovaných západoevropských potravin. Při podpoře odbytu zemědělských produktů se osvědčily soutěže Regionální potravina a Zlatá chuť jižní Moravy.

>>><<<

    V pondělí 29. srpna zavítal na jižní Moravu ministr zemědělství Marian Jurečka. Spolu s náměstkem jihomoravského hejtmana Romanem Celým a dalšími hosty se zúčastnil slavnostního zahájení stavby protipovodňové ochrany Břeclavi. Investice za 40 milionů korun ochrání 5 500 obyvatel a majetek ve výši 700 milionů korun. Stavba potrvá dva roky. Stávající protipovodňové hráze a zdi budou navýšeny na úroveň stoleté povodně s bezpečnostním převýšením. Kvůli ochraně zemních hrází před činností bobra evropského bude navíc v ohrožených lokalitách osazena ocelová štětovnicová stěna, která má zabránit pronikání těchto hlodavců do tělesa hráze. Později se počítá s vybudováním dalších hrází, které by zabránily zpětnému vzdutí do zastavěných částí města.

Ministr Marian Jurečka na tiskové konferenci v Brně,
vlevo senátor Stanislav Juránek.

    Marian Jurečka na tiskové konferenci zdůraznil, že ministerstvo zemědělství považuje protipovodňová opatření, stejně jako boj proti suchu a budování moderních závlah, za jeden z prvořadých úkolů. Na jihu Moravy je situace zvlášť kritická. V minulosti bylo mnohé zanedbáno, v poslední době se však situace poněkud zlepšuje. Na tyto investice už resort poslal do Jihomoravského kraje více než milion korun. Ministerstvo cíleně podporuje regionální odběratele zemědělských produktů a zaměřuje se na podporu středního odborného školství. Pro školy ve Valticích, Rajhradu a Znojmě věnovalo ze svého rozpočtu 50 milionů korun. A ještě jedna potěšitelná zpráva – na základě povoleného limitu se podařilo vysázet nové vinohrady na 180 hektarech.

JAROSLAV BOBEK
Foto: autor