Jiný obraz svátků

07.02.2019 09:20

    Autorka PhDr. Jana Poláková, kurátorka Etnografického ústavu MZM, představila knihu „Jiný obraz svátků očima etnologa“. Slavnostní křest knihy se odehrál v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu 8, Brno.

    V knize jsou představeny cykly výročních a rodinných svátků, na jejichž podobu má zásadní vliv prostředí, v jakém člověk vyrůstá. Publikace si klade za cíl představit na vzorku vyprávění obyčejných lidí, jaké varianty a podoby má jeden z nejznámějších svátků. jakými změnami prošel od konce druhé světové války a hlavně jaké kulturní tradice ho ovlivňovaly. V Jihomoravském kraji žijí zástupci čtrnácti národnostních menšin.

    V následujícím kulturním programu vystoupilo Sdružení vietnamských dětí s pásmem národních tanců a módní přehlídkou. Dále členka Svazu Maďarů Brno četla úryvky z představované knihy a Ženský sbor Slováckého krúžku v Brně vystoupil se zpěvy mariánských legend. Nakonec se představilo Lyceum Řekyň v ČR s ukázkou krájení vasilopity (novoročního obřadního moučníku).

Text a foto: Petr Michl