Jaký je život v Jižním centru?

24.09.2013 15:25

    Příběh o největší naději rozvoje Brna v podobě čtvrtinu století odkládané výstavby nového Jižního centra moravské metropole přinesla výstava „Život v Jižním centru,“ otevřená v Galerii Vaňkovka.

    Nová čtvrt, rozšiřující střed Brna na jih, má vzniknout za bariérou kolejišť současného hlavního vlakového nádraží. Jde o neutěšené území po bývalých ulicích a podnicích, proložené již novými moderními objekty, které se mají stát součástí roky odkládaného urbanistického celku. V rušné pasáži Vaňkovky otevřeli mladí architekti z kanceláře Chybík+Krištof Associated Architects výstavu a doprovodné akce. Za cíl si vzali přitáhnout k Jižnímu centru, zanedbanému území v těsném sousedství historického centra, pozornost odborné i laické veřejnosti a zejména zodpovědných vlastníků z řad města i soukromých. Především k tomu, aby začalo být využíváno ihned a neleželo ladem až do blíže neurčené budoucnosti, kdy zde má vzniknout nová čtvrt. Součástí expozice je model 2x2 m Jižního centra. K vizi mladých architektů se uskuteční v pátek 4. října 2013 od 18 hodin diskuze ve Slévárně Vaňkovka. V sobotu 5. října ve 14 hodin chystají akci Babí léto v Jižním centru.

    Architekt Vojtěch Kouřil k tomu uvedl: »Na projektu pracovala naše kancelář několik měsíců. Jednali jsme s vlastníky soukromých pozemků v Jižním centru, ale zatím bez konkrétního výstupu v podobě realizace přímo v území. Obracíme se proto hlavně na město, které v dané oblasti vlastní spoustu pozemků, ať již přímo v držení svém či svých akciovek. Věříme, že se nám společně podaří otevřít Jižní centrum pro veřejnost příští rok. Náklady ze strany města či případných soukromých vlastníků jsou dle našeho názoru velmi malé a s velkým efektem pro město.«  (vž)