Inspirativní výstava v Technickém muzeu

    V Technickém muzeu v Brně je možné až do 16. září 2012 vidět nejen zajímavou, ale i inspirativní výstavu nazvanou vtipně a nápaditě Game over. Výstavními exponáty jsou vlastně diplomové práce studentů průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, a to v podobě designérských vizualizací a modelů. 

     Výstava je určena nejen odborníkům pracujícím v oblasti průmyslového designu, ale i nejširší veřejnosti. Proč? Na to je jednoduchá odpověď. Protože má opravdu široké zaměření, takže se dotýká předmětů, strojů a přístrojů, s nimiž − respektive jistě alespoň s některými z nich − se setkává doslova každý z nás. Ostatně posuďte sami: průmysloví designéři se zabývají nejrůznějším nářadím a různými nástroji, audiovizuální, přístrojovou a zdravotnickou technikou, energetickými zařízeními, spotřební elektronikou a informatikou,  dopravními prostředky, ale také třeba designem v architektuře a v dalších oblastech, ba od příštího roku přibude obor zaměřený na grafický design a nová média. Budoucí páni inženýři se však cítí být spíše umělci, jak potvrdil na vernisáži konané 27. června děkan FSI VUT prof. M. Doupovec, a jak také potvrzují vystavené exponáty. Z Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT vycházejí absolventi každoročně již šestnáct let. V posledním decenniu se úspěšně ujal záměr, aby výsledky překročily hranice školy a představily se veřejně. Svá ochranná křídla nabídlo brněnské Technické muzeum, takže v jeho prostorách se letos uskutečnil už desátý ročník výstavy diplomových projektů od tentokrát 14 diplomantů.

    Pokud výstavu navštívíte, pak při pohledu na vystavená díla snadno uvěříte, že mnozí absolventi získali v minulých letech cca 100 významných ocenění v designérských soutěžích, stejně jako uvěříte faktu, že v loňském roce byl ÚK FSI VUT zařazen mezi 100 světových škol designu, jež byly prezentovány v průběhu světového kongresu International Design Alliance, který se konal na Tchaj-wanu. Ostatně − dobrou pověst našich designérů ocenil ve svém vystoupení i zahraniční host z Indie − prof. Pradyumna Vyas, ředitel National Institute of Design, který připomněl Světový den průmyslového designu.

    A pokud se o design zajímáte blíže, zapamatujte si jména letošních vystavujících: T. Bařina, L. Groch, J. Foltýn, J. Hřebíček, J. Koutník, M. Křivan, M. Lhotský, M. Ondra, O. Sazima, H. Svatoš, A. Štohanzlová, J. Švancarová, T. Švehla, V. Záleská. Možná že i vy se s jejich motocykly, lehokoly, nakladači a těžebními dampry, vznášedly a vzducholoděmi, magnetickými vlaky a podvodními skútry, tiskařskými stroji, klikami, kávovary, ba i s vizuálními styly divadelních festivalů v budoucnu setkáte.

    P. S.: A když už Technické muzeum navštívíte, nenechte si ujít ani další oborově spřízněné a neméně zajímavé výstavy pod názvy Věda &Technika & Design, kterou tvoří práce studentů 4. ročníku FSI VUT, a dále pak expozici Made in U. H: pod na první pohled trochu záhadnými iniciálami se skrývá Uherské Hradiště a exponáty jsou produkty designérů z příslušného ústavu Fakulty multimediálních komunikací, jež patří pod zlínskou univerzitu. Nápady z Ateliéru vizuálních komunikací a 3D design stojí za vidění.

    P. P. S.: Na vernisáži výše zmíněných výstav byly zároveň ředitelem Centra pro výzkum, vývoj a inovace dr. Janem Rakušanem a zástupci akademické a komerční sféry vyhlášeny výsledky letošního ročníku univerzitní technologické soutěže Technology Cup. Tento společný projekt CVVI a partnerských univerzit z Prahy a Brna byl odstartován v minulém roce a úspěšným studentům přináší nejen povzbuzení, ale také finanční a materiální podporu.  Jeho cílem je vyzvednout, ocenit a propagovat zajímavé nápady, jakož i zpopularizovat studium technických oborů.

    V kategoriích Návrh vědeckotechnického parku Milovice, Návrh vědeckotechnického parku Vysočina, Bezpečnostní studie objektu a Strojírenství, ICT a přírodní vědy zvítězili J. Švantnerová z VUT Brno, F. Novák z VUT Brno, L. Kučera z VŠ K. Engliše v Brně spolu s M. Tichým z Univerzity T. Bati ve Zlíně a J. Malinovská z Masarykovy univerzity v Brně.

    Dvě hlavní ocenění připadla F. Novákovi (za návrh Bioplynové stanice Telč) a J. Malinovské (za inovační možnost využívání více telefonních čísel v jednom mobilním telefonu), zvláštní ocenění pak získal A. Vyk z Vysoké školy báňské − Technické univerzity Ostrava za nápadité řešení v oblasti elektronické publikace.

JAN MERVART

 

Snímky z vernisáže v Technickém muzeu v Brně pořídil Petr Michl.