Gymnázium Židlochovice oslavilo dvacet let

23.06.2014 14:40

    Škola vznikla v roce 1994 a zpočátku působila v areálu základní školy v Tyršově 611, neboť neměla svoji vlastní budovu. Prvním ředitelem byl jmenován Antonín Šerý. Následně byl pro gymnázium uvolněn objekt v č. 400 v téže ulici. Byl však v dosti zchátralém stavu a další léta proto bylo nutné vyvinout mimořádné úsilí pro úspěšné zvládnutí potřebných oprav a úprav, aby stavba vyhovovala všem předepsaným požadavkům. Tyto práce ležely zejména na bedrech nového ředitele Jiřího Kubeše, který nastoupil v roce 1998 a v této funkci působí dodnes.

    Za dvacet let škola dokázala nejen opravit budovu a náležitě ji vybavit, ale velmi dobrými výsledky získat solidní renomé v regionu a úspěšně odvrátit i několik snah o likvidaci školy v rámci takzvané optimalizace. Zájem žáků o studium je značný a každoročně převyšuje možnosti. Absolventi se úspěšně uplatňují v dalším studiu i následně v zaměstnání.

    Zahradní slavnosti na oslavu dvacátého výročí založení školy se zúčastnilo několik stovek současných i bývalých studentů i pedagogů. V kulturním programu vystoupili současní studenti, pěvecké sdružení Pasqil, tvořené absolventkami školy a kapela Modul.  (jis)

 

Foto: Jiří Smutný