Flašinetáři v Brně

12.08.2018 18:05

    Letošní již deváté setkání flašinetářů, pořádané ve spolupráci Technického muzea v Brně, přiblížilo atmosféru zábavy z 19. století. Flašinetáři z Německa, Itálie, Slovinska, Polska, Slovenska, spolu s umělci z Moravy a Čech se sešli na víkendové dny v ulicích historického centra Brna, kde představili svoje malované a jinak vyzdobené kolovrátky. Ulice města ožily hudbou a zpěvem a připomněly tak tradici jarmarečních oslav z doby před více než sto lety. Při letošním setkání flašinetářů mohli návštěvníci vidět i další atrakce, jako marionety, dobové kostýmy, loutková představení, bleší cirkus, cvičené pejsky a dokonce i výstupy s živými hady.

    Vrcholem mezinárodního setkání flašinetářů byl slavnostní benefiční koncert v neděli 12. 8. v Českobratrském evangelickém chrámu J. A. Komenského (v Červeném kostele). Výtěžek z celé akce věnují účastníci a Technické muzeum v Brně v plné výši asociaci Paspoint, z. ú., která poskytuje komplexní profesionální pomoc lidem s poruchami autistického spektra (PAS).

    Letošní program flašinetářů po slavnostním zahájení v Brně bude pokračovat v Praze, v Liberci a skončí na Hanušovické vrchovině v obci Pekařov.

Text a foto: Petr Michl