Evropský den obětí kriminality

25.02.2016 22:10

    Už dvacet let pomáhá hojit rány na duši obětem kriminality brněnská pobočka občanské poradny Bílý kruh bezpečí. Její dobrovolníci z řad právníků, psychologů a sociálních pracovníků bez nároku na honorář pomohli dosud 2 270 klientům. Dřívě většinou osobám ohrožených domácím násilím, nyní nopak narůstá počet případů nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingu.

    Jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí se sídlem ve Slovinské ul. 41 Vladimír Vedra informoval, že na jejím provozu se dnes podílí 37 dobrovolných odborných poradců a asistentů. Pro celou ČR provozují mj. novou bezplatnou linku odborné pomoci obětem kriminality a domácího násilí, provozovanou na evropském telefonním čísle 166 006. Ze čtyř pětin případů na ni telefonují ženy (hlavně ve věku od 20 do 45 let, avšak též hodně mladí lidé a také senioři), které jsou otevřenější a chtějí řešit svůj problém. Muži se často stydí mluvit o svém palčivém problému s někým cizím. Jde o násilné i o ekonomické trestné činy.

    Komu pomáhá Bílý kruh bezpečí? V. Vedra konkretizoval: "Pomáháme obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech postavit se zpět na nohy, když je následek trestného činu srazil na kolena. Zatímco lékaři pomohou uzdravit poranění na těle, my bezplatně pomáháme uzdravit jejich poraněnou duši. Obracejí se na nás i sami "záchranáři," kteří s obětmi pracují. Tedy také zdravotníci, policisté a pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí." Doplnil, že letos se zaměřují pracovníci poradny na oběti tzv. skryté či utajené kriminality, které trestný čin z jakéhokoliv důvodu i řadu let neoznámily a zhusta zůstávají se svým trápením bez pomoci. Třeba jen tři procenta znásilněných osob tento trestný čin oznamuje.

    Např. dvaapadesátiletá paní Helena z Brněněska ovdověla a v minulosti jí zemřelo i dítě. Říká, že nebyla schopna samostatně žít. Seznámila se s mužem, který si od ní půjčoval peníze a vyžadoval plnou péči. Po opakovaném neúspěchu ukončit tuto známost jí nežádoucí přítel stále obtěžoval psaním SMS, telefonoval, vyčkával na ni před domem, častoval ji nadávkami na veřejnosti a posílal na ni očerňující dopisy jejímu zaměstnavateli. Paní Helena oznámila věc policii, dle ní šlo o přestupek. Přítel pak přitvrdil  přidal fyzické napadání a sledování ženy, která z obav přestala vycházet z domu. Tento nyní už trestný čin začala řešit kriminální policie. Rozlícený muž vytáhl na paní Helenu před jejím domem nůž a zbil ji do bezvědomí. Dostala se do nemocnice s otřesem mozku, zatímco pachatel je trestně stíhán pro přečin pomluvy, nebezpečného pronásledování a nebezpečného vyhrožování. Manažerka Bílého kruhu bezpečí pomáhala paní Heleně v kontaktu s policií a v uplatňování jejího práva na ochranu.

    Sociální pracovníci si 22. února připomenuli Evropský den obětí kriminality. Legitimní práva těchto obětí a sympatie státu i společnosti s nimi vyjadřuje dokumenty nazvaný Charta obětí kriminality.  (vž)