Odkaz pokrokových, demokratických a humánních tradic čs. legií

Do Brna-Králova Pole dorazil Legiovlak

20.10.2015 16:20

    V úterý 20. října přijel do jihomoravské metropole Legiovlak. Na nádraží v Brně-Králově Poli se zdrží do 5. listopadu, poté zamíří do Zlína. Do roku 2020 projede celou Českou republiku a zavítá i na Slovensko. Legionářské muzeum na kolejích představuje život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále v průběhu první světové války. Souprava jedenácti historických vagonů vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí.

    Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a co nejvíce přiblížily podrobnosti z legionářského života. Součástí vlaku je obytný vůz, nechybějí poštovní a kovářské vozy, sanitní vagon, ani plošinový vůz s obrněným automobilem. Uvnitř si můžete prohlédnout řadu originálních součástí výstroje a výzbroje. Vše navíc doplňují a vysvětlují texty či dobové fotografie. Do Brna přijel i zbrusu nový vagon představující krejčovskou dílnu. Zatím ještě není plně vybavený. „Celou expozici budeme postupně doplňovat, bude to živá ukázka toho, jak si legionáři sami vybavovali jednotlivé vozy,“ uvedl Jiří Charfreitag z projektu Legie 100. „Do konce letošního roku bychom rádi přidali ještě další dva vagony s dobovými dokumenty.“ V sobotu 24. října bude k vlaku připojena i parní lokomotiva, která běžně není součástí expozice.

>>><<<

    Československá armáda se zrodila dříve než náš stát. Existence čs. legií byla nejnápadnějším argumentem pro mezinárodně politické uznání práva Čechů a Slováků na samostatnost.

    V Rusku postupně vznikl Čs. armádní sbor čítající osm střeleckých pluků, dva záložní pluky, jednotky dělostřelectva, jízdu, technické a týlové složky (později byl rozšířen na tři divize s 12 pluky a příslušnými formacemi). Sbor svými operacemi v centrálním Rusku v roce 1918 zásadním způsobem zasáhl do vývoje první světové války. V srbské armádě se čs. dobrovolníci v letech 1916 a 1917 účastnili bojů v Dobrudži a na soluňské frontě v Řecku. Většina jich poté odešla k čs. jednotkám v Rusku a do Francie. V Itálii vznikly v roce 1917 čs. výzvědné oddíly a na jaře 1918 pak šest střeleckých pluků, sloučených v dubnu 1918 do 6. čs. divize, nasazené od srpna u Monte Baldo a v září 1918 u Doss Alto. Tyto pak se dvěma dalšími pluky založenými v září a listopadu 1918 vytvořily 6. a 7. čs. divizi. Příchod dobrovolníků z Rumunska, Ruska, Itálie a USA umožnil od ledna do května 1918 ve Francii vytvoření dvou střeleckých pluků, které byly v červnu 1918 sloučeny do Čs. brigády ve Francii a nasazeny na frontě u Vouziers. Až po uzavření míru vznikly dva další pluky, které spolu s předchozími vytvořily 5. čs. divizi.

    Československé legie čítaly v letech 1918–1920 bezmála 100 tisíc mužů.

>>><<<

    V nádražní budově v Králově Poli si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu nazvanou „Československé legie 1914–1920“. Doprovodný program je ovšem daleko bohatší. Na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany je k vidění až do 5. listopadu výstava „Stejnokroje a výstroj čs. legií“. Technické muzeum v Brně připravuje na 31. října zábavně naučný program „Na frontě ve frontě“. Samotný Legiovlak je přístupný zdarma každý všední den od 8 do 18 hodin, o víkendech od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají vždy ve 13 hodin a opakují se v pravidelných hodinových intervalech. Posádka vlaku v dobových uniformách je připravena nejen k odbornému výkladu, ale i k pomoci s dohledáním předků-legionářů.

    Legiovlak už přilákal téměř 60 tisíc návštěvníků. „Pevně věřím, že i v Brně se setká se zájmem veřejnosti, která stojí o pravdivý obraz jedné z nejvýznamnějších kapitol naší historie,“ zdůraznil při setkání na nádraží v Brně-Králově Poli veterán druhé světové války, brigádní generál Emil Boček.

    Jihomoravský hejtman Michal Hašek a předseda Čs. obce legionářské Pavel Budinský podepsali při slavnostním zpřístupnění Legiovlaku Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Československou obcí legionářskou. Dokument si klade za cíl zachovat a prosazovat odkaz pokrokových, demokratických a humánních tradic československých legií, napomáhat všestrannému šíření a trvalému rozvoji tohoto odkazu, zejména při výchově mládeže a rozvíjení nejlepších tradic starších generací.  (jbo)

Foto: Jaroslav Bobek