Diskuse o studiu na Univerzitě obrany

09.07.2019 10:15

    Mladá brněnská výzkumná a vzdělávací společnost INBOOX.CZ připravuje na letošní prázdniny několik zajímavých setkání se studenty středních škol s tematikou Univerzity obrany.

    První z těchto setkání již proběhlo v pondělí 8. července v sále Regionální hospodářské komory v areálu Veletrhů Brno, a. s. Vzhledem k tomu, že čas, který strávili odborníci spolu se studenty při diskusi, byl věnován také kvalitativnímu výzkumu, studenti poskytli mnoho zajímavých odpovědí o svých představách, proč by takové studium zvažovali či nikoliv, a také návrhů, jak ještě dalšími vhodnými způsoby informovat cílovou skupinu o tom, v čem je univerzita specifická a jaké nabízí mladým lidem možnosti.
Organizátoři besedy zvou na tato setkání i zástupce univerzity, který všem zvídavým účastníkům může navíc poskytnout cenné informace, které je zajímají a jsou pro ně důležité z hlediska jejich rozhodování o dalším studiu, takže užitek z besed mají nejen výzkumníci, ale také studenti.

    Po dobrých zkušenostech s besedou v Brně by chtěla společnost INBOX.CZ uskutečnit tyto diskusní akce ještě na několika místech České republiky, například v Olomouci, v Hradci Králové, v Praze  nebo v některém z velkých měst Ústeckého kraje, například v moderním a krásném městě, které se nachází na úpatí Českého středohoří a nedaleko od Krušných hor, v Mostě. Výběr konkrétního místa konání besed o Univerzitě obrany bude však záviset na tom, odkud se přihlásí nejvíce zájemců.

KAREL OURODA