Studenti vystavují své diplomové práce v Technickém muzeu v Brně

DESIGN.S 2013 – Dráždí oči

27.06.2013 10:55

    V Technickém muzeu v Brně představují své práce studenti průmyslového designu univerzit z Brna a Zlína, ze slovenských Košic a z Portugalska. Přehlídka s názvem DESIGN.S 2013 nabízí to nejlepší, co vzniklo ve školních ateliérech. Mladí designéři srovnávají svou tvorbu ve vzájemné konfrontaci, snaží se nastínit možné směry, jimiž se může design v budoucnu ubírat. Muzeum touto výstavou navazuje na předchozí přehlídky z minulých let. Expozice mladých autorů hodlá neustále obohacovat a vytvořit tak v Brně platformu pro prezentaci studentského designu. Tomu napovídá i poslední písmeno v názvu celého projektu – DESIGN.S.

    S designem se setkáváme na každém kroku, je všudypřítomný. Proto i návrhy studentů zasahují do nejrůznějších oborů lidské činnosti – od grafiky, obalových materiálů, přes stroje a dopravní prostředky, až po šperky či módní doplňky. Na slavnostní vernisáži, uskutečněné u příležitosti Světového dne průmyslového designu, promluvil také děkan Fakulty strojního inženýrství VUT prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. Zdůraznil, že cesta od počátků, kdy obor designu na této univerzitě vznikal, nebyla jednoduchá. Ocenil úspěšnou spolupráci s Technickým muzeem v Brně a vyjádřil potěšení, že první tvůrčí práce absolventů se dostaly na tuto zajímavou výstavu.

    Ústav konstruování VUT se v Technickém muzeu v Brně prezentuje už po jedenácté. Pod názvem „Dráždí oči“ tentokrát představuje třináct designérských vizualizací a modelů letošních diplomantů. Mezi vystavenými exponáty jsou například záchranářská helikoptéra (Jan Blatoň), sněžný skútr (Pavel Červený) či komunální čisticí vozidlo (Karel Povolný). Brněnští studenti designu získali téměř 100 významných ocenění v různých designérských soutěžích. Jen namátkou – v poslední době to byla např. finálová umístění v prestižních mezinárodních soutěžích Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel, Canon Design, Roca Design Contest Barcelona, Zebra Design Tokyo, Red Dot Design Award Essen, BIO Lublaň či Talent designu Zlín. Na podzim 2011 byla brněnská škola designu vybrána mezi 100 světových škol představených na výstavě u příležitosti světového kongresu IDA (International Design Aliance).

    Letos v září uplyne dvacet let od zahájení řádné výuky designu v Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. V roce 1991 vznikl Odbor průmyslového designu a následně se začal rozvíjet program pětileté magisterské výuky. Od prvních státnic ho absolvovalo už 226 designérů, doktorské studium úspěšně dokončilo sedm studentů. „Výuka je charakteristická – vedle uměleckého přístupu k tvorbě designu – i důrazem na technický a vědecký přístup,“ vysvětluje vedoucí Odboru průmyslového designu doc. Ing. arch. Jan Rajlich. „To se projevuje v tematice ateliérových semestrálních i závěrečných prací, kde lze najít zejména zadání svázaná s průmyslovou výrobou. Studenti se při navrhování zabývají všemi funkcemi výrobku – technickou, ergonomickou, estetickou, ekonomickou, psychologickou i společenskou. Vytvářejí návrhy v různých oblastech designu průmyslových výrobků či zařízení, ale také nových médií. Proto připravujeme i nový obor – Komunikační design ve strojírenství.“

    Jak už bylo řečeno, na brněnské výstavě si letos můžeme prohlédnut také návrhy studentů designu ze Slovenska a Portugalska. Dosavadní přehlídky studentských prací tedy postupně „přerůstají“ v mezinárodní výstavu. Příště prý se objeví zajímavé exponáty i z dalších zemí, takže se máme opět na co těšit. Výstava DESIGN.S 2013 v Technickém muzeu v Brně potrvá do 22. září.  (jbo)

 

Foto z vernisáže: Jaroslav Bobek (4) a Miroslav Krupica (3)