Máte zajímavé nápady? Oslovte Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny

Další oceněné projekty z Jihomoravského kraje

Uzávěrka žádostí o granty je 30. dubna 2014, další kolo bude v září...

19.03.2014 10:40

    Poštovní spořitelna přichází se zajímavou novinkou – v příštím týdnu otevře Regionální fond rozvoje, navazující na dosavadní grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů. Své projekty mohou přihlásit obecně prospěšné a příspěvkové organizace, spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obce či účelová zařízení církví. Odborným garantem je Nadace VIA. Maximální výše jednoho grantu činí 100 tisíc korun. Uzávěrka žádostí pro první kolo je 30. dubna 2014, druhé kolo bude vyhlášeno v září.

    Grantové programy se setkávají už sedm let se značnou oblibou. Snad jen několik čísel. V rámci tzv. Menších komunitních grantů bylo loni oceněno 36 projektů. Získaly podporu ve výši 2 miliony korun. Dalších 400 tisíc korun bylo uděleno v soutěži Era Starosta roku 2013. A pro úplnost ještě dodejme, že tři úspěšné projekty v rámci tzv. Velkých komunitních grantů získaly po 300 tisících korunách.

    Jižní Morava patří v dosavadní historii grantových programů k nejúspěšnějším. Od roku 2007 získalo 27 jihomoravských projektů souhrnnou částku přesahující 2 miliony korun. Starostou roku se předloni stala Vlasta Mokrá z obce Násedlovice (pro svou obec získala 250 tisíc korun) a loni postoupil mezi pětici finalistů Josef Mikulášek z městysu Sloup (20 000 korun).

Vápenický sad v Březině na Brněnsku

    Jedním z podpořených projektů byl loni „Vápenický sad v obci Březina“. Občanské sdružení PRO Březinu (Prosperita – Rozvoj – Obnova) hodlá ve spolupráci s obcí a dalšími nadšenci obnovit sad, který zde vznikl ve dvacátých letech minulého století. Později však byl zcela zanedbán a vykácen. Nový sad poslouží k setkávání starousedlých rodin a nových obyvatel, kteří po takovém místě touží. Měl by též přispět k návratu tradičních ovocných odrůd do regionu a zkrášlit vjezd do obce. Projekt byl podpořen z grantového fondu ČSOB částkou 43 055 korun.

Přírodní lokalita Hády

    O dalším oceněném projektu novináře informovali ochránci přírody Lubomír Tichý a Stanislava Švédová. Projekt „Oprava a zabezpečení cest v přírodní lokalitě Hády a osazení cest dřevěnými lavičkami“ byl loni podpořen z grantového fondu ČSOB částkou 43 400 korun.

    Vrch Hády (424 metrů n. m.) tvoří dominantu nad Brnem. Na vrcholu se tyčí věž rozhlasového a televizního vysílače, který zajišťuje signál pro Brno a okolí. Milovníci přírody považují tuto vzácnou lokalitu za skutečný poklad – nachází se zde rezervace Hádecká planinka, přírodní památka Kavky, Růženin lom, najdeme tu spoustu chráněných živočichů a ohrožených druhů rostlin. Jihozápadní svah je výrazně poznamenán dřívější těžbou vápence. Kopec využívají k výletům a rekreaci především obyvatelé nejbližších okrajových městských částí. Nezpevněné cesty jsou ale v některých místech natolik poškozené, že se stávají jen obtížně schůdnými až nebezpečnými. Výrazně se na tom podepisuje přítomnost a často i nevhodné chování lidí. V řadě míst chybějí lavičky k odpočinku. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády hodlá oslovit veřejnost a společnými silami opravit cesty, na potřebných místech je opatřit zábradlím a vyrobit jednoduché lavičky.

    Před třemi lety zřídili ochránci přírody v bývalém vápencovém lomu Džungle malou lamí farmu – tzv. Lamacentrum. Nádherná myšlenka! Osm lam alpak a čtyři ovce pomáhají obyvatelům města Brna a jeho okolí nacházet cestu k přírodě. Pro děti z mateřských a základních škol zde organizují spoustu zážitkových programů. Lamy jsou pro tento účel ideální…

Rozkvetlá Slatina

    Projekt „Rozkvetlá Slatina“ byl inspirován filmem Divocí výrostci, který dokumentuje, jak zahradníci neobvyklým způsobem zkrášlovali město formou guerilla gardeningu (partyzánského zahradničení). Žáci Základní a mateřské školy na Jihomoravském náměstí v Brně-Slatině chtějí obohatit své okolí o květinové ostrůvky, které by měly připomínat zemědělskou tradici této městské části. V první fázi osázejí květináče ve škole a nejbližším okolí, díky čemuž se sami naučí základní zásady vysazování květin. Poté obyvatelům Slatiny rozdají sazenice květin a poučí je o zásadách správné péče o ně. Lidé budou mít možnost vysadit květiny ve svém okolí. Projekt byl podpořen z grantového fondu Era částkou 30 000 korun.

Pro zlepšení sousedských vztahů

    Vraťme se však ke změnám, které začnou platit od letošního roku v Regionálním fondu rozvoje Poštovní spořitelny. Jak vyplynulo z informací, které novinářům poskytly Lucie Voláková z Nadace VIA a Linda Kaucká z ČSOB, podporu získají především projekty zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života, posilování vztahu lidí k místu bydliště, stejně jako projekty související s péčí o místní kulturu a přírodní dědictví. Hlavním tématem je sousedství, posilování a zlepšování sousedských vztahů. Regionální organizace samy nejlépe vědí, co je trápí, a které akce si zaslouží širší podporu. Poštovní spořitelna letos vyčlenila na vybrané nekomerční projekty 4 miliony korun. Stačí přijít se zajímavým nápadem a přihlásit se...  (jbo)

 

Snímek z tiskové konference v Brně. Zleva: Lucie Voláková, Linda Kaucká, Lubomír Tichý a Stanislava Švédová.

Foto: Ivan Sklenář