Oslnovice – Istanbul – Soluň – Benátky – Velehrad

Cyklistická expedice „Cesta k písmu“

09.07.2013 16:05

    Letos oslavujeme 1150. výročí příchodu Konstantina (později přijal jméno Cyril) a Metoděje na území Velké Moravy. Součástí oslav jsou nejrůznější setkání, besedy, výstavy a další zajímavé akce, při nichž si připomínáme význam misie slovanských věrozvěstů, jak je často nazýváme. Cyril a Metoděj stáli u počátků dnešní kulturní a hodnotové podstaty, patří k symbolům naší identity.

    Významné výročí hodlá oslavit – možná si řeknete, že poněkud svérázným způsobem – také skupina devíti mladých nadšenců z jižní Moravy. Už za šestnáct dní se vypraví na kolech po stopách Cyrila a Metoděje. Svou expedici po trase Oslnovice – Istanbul – Soluň – Benátky – Velehrad nazvali „Cesta k písmu“. Je to docela výstižné: Cyril a Metoděj vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

    Trasa, kterou členové expedice urazí za necelý měsíc, měří více než 3 000 kilometrů. Projedou dvanáct zemí napříč Evropou. Jejich pouť povede po stopách vyslanců knížete Rastislava z Moravy do Konstantinopole, a také nejpravděpodobnější cestou, kudy přišli z centra Byzantské říše na Moravu Cyril a Metoděj. Projekt je proto unikátní nejen svým rozsahem, ale také tím, že sleduje cestu, jež vedla Slovany k vlastnímu písmu i k Písmu v jejich jazyce.

    „Cílem pouti ve stopách sv. Cyrila a Metoděje je především vzdát dík patronům Evropy,“ říká vedoucí výpravy Pavel Voříšek. S putováním na kole má nemalé zkušenosti, už podnikl cesty do Říma a Santiaga de Compostela ve Španělsku. „Ústřední myšlenkou je přiblížit dnešnímu světu putování soluňských bratří po evropských zemích prostřednictvím dokumentárního filmu, který během cesty vznikne. Bude natočen pod vedením Pavla Maška, studenta Audiovizuální tvorby na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ve spolupráci s FORLEAF, o. s.“

    Abychom si cestu mladých cyklistů ve věku 18–32 let dokázali lépe představit, musíme být poněkud konkrétnější. Trasa z Oslnovic na Znojemsku do Istanbulu měří 1 637 kilometrů, do Soluně (řecky Thessaloniki) dalších 624 kilometrů. Poté se členové cyklistické expedice přesunou trajektem nebo autem (podle finančních možností) do italských Benátek a po jantarové stezce se vrátí na kolech zpět do České republiky, což je dalších 746 kilometrů. Sečteno a podtrženo: ujedou celkem 3 007 kilometrů. Devítičlenný tým se vydá na cestu v pátek 26. července 2013 v 9 hodin od kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Oslnovicích na Znojemsku. Jen pro zajímavost – tento kostel původně stál v kasárnách v Brně-Králově Poli, v šedesátých letech byl rozebrán a přesunut do Oslnovic. K jeho obnově došlo až v roce 1996.

    Cyklistická expedice vzbudila značný zájem novinářů, na tiskové konferenci zazněla spousta zvídavých otázek. Zájemci mohou sledovat průběh cesty devítičlenného týmu na webu www.cm2013.cz, na sociálních sítích Facebook a Twitter, ale také na úvodní stránce BrnoŽurnálu, kde se čtenáři dozvědí, kolik dní už mají účastníci expedice za sebou a co je teprve čeká. Kliknutím na příslušný odkaz se dostanete k nejaktuálnějším informacím na webové stránce „Cesta k písmu“. Díky filmovému štábu bude aktuální dění přiblíženo videoreportážemi už v průběhu putování. Tímto multimediálním propojením dávají členové expedice komukoliv možnost, aby se stal součástí jejich cesty.

    V závěru se sluší uvést sestavu celého týmu, všichni si to za své odhodlání a odvahu zaslouží. Takže hezky podle abecedy: Daniel Kompas (zvuk), Pavel Mašek (kamera, režie), Marta Ochmanová (PR management), Dáša Rybářová (putování na kole), Hana Uhlířová (PR management, catering), Pavel Voříšek (produkce, organizace, putování na kole), Marta Vyskočilová (putování na kole), Vojtěch Weiss (putování na kole). Posledním členem týmu může být kdokoliv z vás, jedno místo je stále ještě volné.

    Dodejme jen, že zakončení cesty napříč Evropou je plánováno na 24. srpna 2013 na Velehradě. Šťastnou cestu, přátelé! 

JAROSLAV BOBEK

 


Obrázky z tiskové konference. Členové expedice Pavel Mašek, Vojtěch Weiss, Marta Ochmanová a Pavel Voříšek (na dolním snímku zleva).

Foto: Miroslav Krupica

 


Mapa znázorňující trasu cyklistické expedice „Cesta k písmu“ (A = Oslnovice, B = Istanbul, C = Soluň, D = Benátky, E = Velehrad).