Cizinec stanul v čele brněnského opatství

10.03.2015 11:45

    O změnách v brněnském opatství informoval na tiskové konferenci ústavní právník, exposlanec a pedagog Zdeněk Koudelka.

    Sdělil, že v době, kdy se vrací v restituci Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina asi 3000 ha lesů na Bučovicku a v Beskydech, dále naproti brněnské Právnické fakultě Masarykovy univerzity Svatojiřský dvůr s koňmi, též pozemky v centru Brna a další věci za stamiliony korun, byl zbaven řízení tohoto opatství jeho dlouholetý opat Lukáš Evžen Martinec. Byl odeslán tzv. za odměnu na jednoroční dovolenou. Aniž byl odvolán, generál řádu v Římě pověřil správou kláštera po dobu restituce skupinu polských členů řádu a správcem opatství stanovil Španěla, představitele pražských augustiniánů.

    "Špatný krok je převzetí tradičních církevních institucí cizinci v době, kdy historické kláštery získávají obrovské majetky. Nabízí se podezření, že jde o tunelování domácích církevních institucí," vyjádřil své znepokojení Koudelka. Polský farář rozpustil ekonomickou radu farnosti spojenou s opatstvím, která má dozírat na hospodaření a kontrolovat majetek. Dle Koudelky to není důvěryhodné jednání, když získaný majetek starobrněnského opatství lze prodat, převést a jinak zcizit. Mohou s ním nakládat polští kněží.

"Už za krále Jana Lucemburského byl požadavek, aby církevní majetek spravovali domácí čeští církevní úředníci a nikoliv cizinci. Navíc polskému knězi při bohoslužbě na starobrněnském opatství není rozumět, což věřící neoslovuje. Také proto sloužili na Moravě sv. Cyril a Metoděj ve srozumitelném jazyku a 2. vatikánský koncil povolil bohoslužbu v národních jazycích. Dosazování jazykově nepřipravených cizinců tam, kde to není nutné, jde proti smyslu učení Cyrila a Metoděje i koncilu. Morava má starší křesťanskou tradici, než mají Čechy nebo Polsko. Není misijní území. Převádění správy historických církevních osob na cizince místo domácích kněží, narušuje důvěru k představitelům církve. Již jsem kvůli tomu napsal do Vatikánu a věřící posílají petici biskupovi. Nejlepší řešení by bylo obnovit původní stav," uzavřel Koudelka.  (vž)