Ceny města Brna dostali výjimeční lidé

25.01.2014 23:10

    Dvanáct vybraných z šedesáti pěti navržených. Takový byl verdikt, kterým výběrová komise a následně Zastupitelstvo města Brna ocenili Cenou města Brna pro rok 2013 významné brněnské občany. Stalo se tak 21. ledna 2014 v zasedacím sále Nové radnice. Ceny již tradičně předával primátor města Roman Onderka.

    Sám akt předání je slavnostní okamžik, sál je plný rodinných příslušníků, známých, přítel i novinářů, fotografové se předhánějí o lepší snímek a hrají Moravské žestě. Špalírem pak nastupují ti, kteří byli oficiálně označeni za duchovní elitu Brna.

    Už při letmém pohledu na seznam jmen je jasné, že právem. Po hlubším seznámení s oceněnými musíme v duchu smeknout. Jde o životy naplněné silnými příběhy a hlavně usilovnou a tvrdou prací. Deset profesních oborů, zásluhy o svobodu a demokracii a oblast mezinárodní spolupráce, a také dvě Čestná občanství, to je rámec, ve kterém zněla jména jednotlivých lidí, kteří nastupovali ke slavnostnímu předání sošky, pamětního listu a kytice.

    V oblasti technické vědy to byl profesor Maxmilián Honzík, který již od roku 1981 pracuje v oblasti výpočetní techniky a pamatuje ještě stroje prehistorické, neboť v Ústavu informačních systémů Fakulty informačních technologií VUT působí neuvěřitelných 45 let.

    Astronom a astrofyzik Jiří Grygar je dnes již pojmem nejen ve vědeckém světě, ale také v laické veřejnosti. Jinak řečeno, zná ho každé dítě a každý dospělý, který se o oblast astronomie zabývá. Stál u zrodu první části Lidové hvězdárny v Brně, současně se stal jedním z jejích prvních demonstrátorů a spoluzakládal také zdejší skupinu pozorovatelů meteorů a proměnných hvězd.

    Přednosta 1. Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny Ivan Čapov pracuje na klinice od své promoce. Za tu dobu se pod jeho vedením transformovala v přední pracoviště celorepublikového významu, neboť soustředil činnost kliniky na perspektivní směry, mimo jiné na miniinvazivní a robotickou chirurgii. Působí také pedagogicky, je autorem oceňovaných publikací a úspěšných grantových projektů. Je členem mnoha vrcholných institucí, společností a vědeckých rad, proděkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

    Profesorka Jana Nechutová na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obory latina a řečtina. Patří dnes k předním evropským odborníkům v oblasti latinské medievistiky, obor, který na Masarykově univerzitě vytvořila a mezi evropskými medievisty se používá označení „Brněnská škola“. Jana Nechutová je členkou řady vědeckých rad i oborových komisí a je oceňována u nás i v zahraničí a je mimo jiné nositelkou medailí Masarykovy, Karlovy i Palackého univerzity.

    Architektka Růžena Žertová na Fakultě architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně a studovala v ateliéru prof. Bedřicha Rozehnala a od něj převzala realistický pohled na architekturu jako na obor spojující v sobě funkci estetickou a především praktickou. Její nejznámější realizací je obchodní dům v Pardubicích, který se pro své jedinečné tvarové i materiálové řešení trvale zapsal do dějin architektury. V případě obchodního domu Hornád v Košicích pak vytvořila vzor pro obchodní stavby v poválečném Československu. Spojila celý svůj osobní i profesní život s městem Brnem a náleží jí významné místo v dějinách české i slovenské architektury.

    Jef Kratochvil získal Cenu města Brna v oboru výtvarné umění a design. Jako fotograf měl možnost poznat spoustu zajímavých prostředí, zejména v oblasti kultury. Byl zakládajícím členem Husa na Provázku, navázal spolupráci s rockovými skupinami, pro něž vytvářel reklamní fotografie, plakáty i obaly desek. Od 80. let až dosud je jeho působení spojeno se scénou Městského divadla Brno. Na 60 samostatných výstav a více než 20 publikací, které se zdaleka netýkají jen divadelní fotografie, ale i Prameny Vltavy, Manhattan, New York nebo Legendy folku a country. Za své snímky byl v roce 1999 jako jediný divadelní fotograf nominován na Cenu Alfréda Radoka. Svým celoživotním působením se Jef Kratochvil zařadil mezi legendy brněnského kulturního života.

    Petr Fiala je hudební skladatel, dirigent a sbormistr. Patří k nejvýraznějším osobnostem a reprezentantům soudobé české hudební scény, především jako zakladatel, umělecký šéf a sbormistr Českého filharmonického sboru Brno, který od svého založení v roce 1990 patří k předním světovým smíšeným sborům. Svědčí o tom nejprestižnější evropská hudební cena v oblasti klasické hudby – Echo Klassik 2007, kterou těleso získalo jako nejlepší vokální soubor i jako nejlepší nahrávka. Sbor spolupracuje se špičkovými orchestry a osobnostmi, které patří ke světové špičce, jako je Berlínská, Londýnská nebo Vídeňská filharmonie. Svými aktivitami se Petr Fiala významně zasloužil o šíření dobrého jména města Brna a českého umění ve světě.

    Za literární činnost a publicistiku získal cenu profesor Milan Suchomel. Patří k předním českým literárním kritikům a historikům se značným přesahem do literární teorie. Celé jeho dílo je prolnuto nejen brněnskou tematikou, ale je přímo spjato s brněnským odborným i denním tiskem. Soustavně přispíval recenzemi a kritickými články zejména do Hosta do domu, Literárních novin, Plamene, Orientace aj. a podílel se tak významně na formování kulturního života Brna.

    Jiří Pecha se za svůj herecký tvůrčí život stal brněnským fenoménem. Od 60. let minulého století stál u zrodu brněnského Divadla Husa na provázku a jeho profesní život výrazně ovlivnilo také přátelství a herecké partnerství s Boleslavem Polívkou. Po krátkém angažmá v divadle Večerní Brno a ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti zakotvil v roce 1972 definitivně v normalizací přejmenovaném Divadle na provázku, kde odehrál svá zásadní představení. Později se stal představitelem svérázných vedlejších postav ve filmu i v televizi. Jiří Pecha spojil celou svoji kariéru s městem Brnem a je řazen k jeho nejvýznamnějším a nejpopulárnějším uměleckým osobnostem.

    Jan Smolík je brněnskou cyklistickou legendou. Prvního velkého úspěchu v ní dosáhl v roce 1964 v dresu brněnské Dukly, kdy zvítězil v Závodě míru, největším světovém amatérském závodě své doby. Tento závod absolvoval ve své kariéře celkem šestkrát, z toho 21 etap ve žlutém trikotu vedoucího jezdce. Startoval na olympijských hrách 1964 v Tokiu a v roce 1968 v Mexiku. Tvrdá dřina tréninků mu v 60. letech vynesla titul mistra republiky v silničním závodě jednotlivců a sedmkrát titul mistra republiky v závodě družstev na 100 km. Přivezl medaile z cyklistických mítinků ve Francii a Rakousku, stříbro vybojoval na Tour Bohemia v roce 1970. Dobrých výsledků Jan Smolík dosáhl i jako trenér – má zásluhu na titulech mistrů světa Svatopluka Buchty a Vítězslava Vobořila. Svými skvělými výkony Jan Smolík motivoval řady svých následovníků a přispěl k dobrému renomé naší země ve světě.

    Primátor partnerského města Lipska Burkhard Jung byl roce 2006 zvolen primátorem a v této funkci stále působí. Aktivně podporuje spolupráci mezi svým městem a Brnem, která trvá již 40 let. Za jeho působení se partnerství velice zintenzivnilo – ať už se jedná o spolupráci univerzit v oblasti vzdělávání seniorů, církevních sdružení a organizací v oblasti stacionární péče o seniory, nebo o spolupráci dopravních podniků, muzeí, divadel, židovských obcí či turistických center v obou městech. Rozvíjí se partnerství škol i městských částí, v Lipsku Brno propaguje stejnojmenná tramvaj, po Brněnské přehradě zase pluje loď Lipsko. V osobě primátora Junga má Brno velmi významného partnera a Cena města Brna je zaslouženým oceněním jeho dosavadní práce.

    V oblasti za zásluhy o svobodu a demokracii získal Cenu města Brna JUDr. Otakar Motejl in memoriam. První český ombudsman zemřel v roce 2010 a dodnes se na něj vzpomíná jako na výjimečnou a charismatickou osobnost. Jako advokát proslul tím, že obhajoval disidenty, stoupence neoficiální kultury a aktivisty nezávislých hnutí. V roce 1990 se opět vrátil ke své soudní praxi jako soudce Nejvyššího soudu ČSFR, předsedal Nejvyššímu soudu ČR, dva roky působil jako ministr spravedlnosti a v roce 2000 byl zvolen veřejným ochráncem práv. Jako ombudsmana získal Otakar Motejl velkou vážnost a úctu. Pozitivně ovlivnil osudy mnoha lidí a institucí a byl několikrát vyznamenán, například Federální asociací amerických právníků.

    V závěru večera ještě byla vyhlášena dvě čestná občanství – profesoru Karlu Krafkovi, violoncellistovi a zakládajícímu členu Janáčkova kvarteta, které proslavilo prostřednictvím Janáčkovy hudby město Brno po celém světě. Dále pak lékaři Vladimíru Novákovi, zakladateli československé traumatologie, primáři brněnské úrazové nemocnice a řediteli Výzkumného ústavu traumatologického v Brně a současně profesoru úrazové chirurgie na brněnské lékařské fakultě.

KARLA HOFMANNOVÁ

 

Foto: autorka