Bude jižní Morava oázou turistiky?

01.10.2014 21:25

    Jihomoravský kraj je druhým turisty nejnavštěvovanějším regionem. S velkým náskokem „vede“ hlavní město Praha, která svým bohatstvím kulturního a historického dědictví i centrální pozicí, je přirozeným a nejlákavějším cílem pro zahraniční návštěvníky. Ti k pobytu v Praze přidávají zpravidla návštěvu některých míst z relativně blízkého okolí jako atraktivní Český Krumlov. Jižní Morava se však může pyšnit pro mnohé překvapivou prioritou. Vůbec nejnavštěvovanější památkou u nás je zámek v  Lednici. Jihomoravský kraj však zůstává pro zahraničí víceméně neznámým teritoriem, pro mnohé bílým místem na mapě. Může přitom nabídnout jedinečnou a pestrou paletu turisticky atraktivních míst. Uspět ve velké konkurenci je možno systematickou a koncepční informací a propagací. Centrála cestovního ruchu, jižní Morava ukončila čtyřletý projekt s názvem „Zaujměme NOVĚ zahraniční destinace“. Cílem bylo zviditelnit a přiblížit jihomoravský region jako turistickou destinaci přitažlivou pro zahraniční návštěvníky. Projekt se zaměřil se na klientelu z Německa, Rakouska, Itálie a Velké Británie, pozornost upřel jak na individuální turistiku, tak na klientelu cestovních kanceláří. Vytvořeny byly nové produktové balíčky a propagační materiály, jižní Morava se představila na řadě veletrhů, zorganizovány byly mediální kampaně i prezentační cesty pro pracovníky zahraničních cestovních kanceláří do nejzajímavějších lokalit kraje. V pěkné úpravě a v jazykových mutacích (anglické, italské a německé) byl vydán Průvodce po jižní Moravě, pro zahraniční cestovní kanceláře bylo vytvořeno DVD s nabídkou témat a průvodním obrazovým materiálem.

    V našem kraji máme víc než dost k nabídce, a to v rozmanitosti na tak malém prostoru, až překvapivé: kraj vína, folkloru i Moravských Pompejí pravěku, kouzelný Mikulov, sličné Znojmo, jedinečný Lednicko-valtický areál, Brno, město Janáčka a Mendela s festivaly, bohatým kulturním a společenským děním, pamětihodnostmi, s architekturou funkcionalismu s vilou Tugendhat, Slavkovské bojiště, Moravský kras, hrad Pernštejn, atd. …

    Zahraniční návštěvníci, odborníci z oblasti turismu byli překvapeni atraktivitami regionu, o kterém většinou nic nevěděli. Co brání tomu, aby jižní Morava svůj nemalý turistický potenciál plně využila? Příčin je víc. Na špatný stav dálnice a dalších vozovek poukazovali sami zahraniční návštěvníci. Někteří turisté se vyjádřili, že vědět o stavu dálnice do Brna, nepřijeli by. Stará bolest se léčí zdlouhavě, na moravské straně obávané D1, je stav povrchu vozovky horší než na české. Přitom v současnosti jediný rekonstruovaný úsek zde, má oproti třem českým, roční skluz. Silnice na Znojmo patří k málo bezpečným, u Pohořelic skončila před lety výstavba směřující k dálnici na rakouské straně…

    Jistou slabinou regionu je menší jazyková připravenost v menších lokalitách. Co však brání nejvíce je chybná domněnka, že jižní Morava je destinací jen ke krátké návštěvě, na den, dva. A také příslovečná lidská jízda „ve vyjetých kolejích“. Mnohé cestovní kanceláře dají přednost organizování osvědčených zájezdů s jistotou zájmu a prodeje. Ochota pouštět se do nových věcí, jejichž příprava přináší více námahy i problémů, bezprostředně se nemusí vyplatit a může nést i jisté riziko, je zpravidla menší než sázka na jistotu. I dnes jsou však příklady, které praktickými výsledky potvrzují, že náš region je pro zahraniční návštěvníky zajímavým a přitažlivým místem pro vícedenní pobyt. Takovou zkušenost má třeba cestovní agentura ze Strážnice. František Kotek se tu od roku 2000 cíleně zaměřil na oslovení zahraničních návštěvníků atraktivitami místa a kraje. Čtyřdenní až osmidenní zájezdy na jih Moravy organizuje s úspěchem zejména pro německé návštěvníky, ale také pro Nizozemce a další. Kombinuje pobyt v Brně s okolím a se Strážnicí, přitažlivou jako centrum folklorního dění. Zájem vyvolává také cykloturistika a vinařské stezky. Nejlepším potvrzením úspěšnosti je, že mnozí z návštěvníků se, do již známých míst, vracejí.

    Turistický potenciál jižní Moravy na optimální naplnění dosud čeká. Základem zlepšení je promyšlená propagace při nabídce lokalit a programů s orientací na různé cílové skupiny. Úspěch vyžaduje aktivitu cestovních kanceláří při efektivní spolupráci se všemi zainteresovanými institucemi. Z pohledu zvenčí se pak obraz jižní Moravy z bílého místa na mapě promění ve vyhlášenou přívětivou a pohostinnou lokalitu mnoha chutí – v oázu turistiky.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK