Brno připravuje stavbu Velkého městského okruhu

Tomkovo náměstí–Rokytova

16.09.2016 15:15

    Část Brna mezi Tomkovým náměstím a židenickými kasárnami se v předstihu ještě letos začne měnit. Souvisí to s další etapou stavby Velkého městského dopravního okruhu (VMO).

    Dle dohody s vedením města Brna začne Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v příštích dnech s demolicemi, rekonstrukcemi sítí a dalšími přípravnými pracemi. Zkrátí tím pozdější stavbu nového úseku. „Ten naváže na Husovický tunel, kde okruh povede sérií mimoúrovňových křižovatek s ulicemi Dukelská, Karlova a Rokytova a v budoucnu bude pokračovat tunelem Vinohrady pod parkem Akátky,“ popsal primátor města Brna Petr Vokřál. Ulehčí to dopravně přetíženému středu města. Bez souběžného proražení vinohradského tunelu to přidá na pár let desetitisíce nových vozidel za den sídlišti Vinohrady a Rokytově ulici od Obchodního domu LeRK k židenickým kasárnám.

    „Díky tomu, že část demolic a stavebních prací uděláme v předstihu, budeme schopni udržet po celou dobu stavby průjezdnost této lokality ve dvou pruzích v každém směru,“ doplnil náměstek primátora pro investice a majetek Richard Mrázek.

    ŘSD a město Brno končí přípravu aktualizované smlouvy o spolupráci, která popíše rozdělení povinnosti smluvních stran při majetkoprávním vypořádání a stavbě. Do majetkoprávního vypořádání investovalo město Brno již 35,5 milionu korun.

    Stavba v terénu má trvat čtyři roky v letech 2019 až 2023 s výdajem asi čtyři miliardy korun. Přes údolí mezi Husovickým a budoucím Vinohradským tunelem nad Obchodním domem LeRK povede po mostě či po estakádě na sloupech se sjezdy do křižujících ulic. Nyní pokračuje aktualizace podkladů pro nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí – EIA. Též majetkoprávní vypořádání vzhledem k trvalým záborům pozemků.

    V areálu židenických kasáren nastane letos od září do prosince bourání objektů (skladů, garáží), které překážejí stavbě. Pak v letech 2017 a 2018 naváží další demolice objektů v ulici Provazníkově  rodinné domy a garáže. Zbylé bourání bude v lokalitách ulic Dolnopolní, Kaloudova a Tomkovo náměstí až jako součást velké stavby.  (vž)

 


Estakáda přes Tomkovo náměstí, maloměřické nádraží a OD LeRK do tunelu pod čtvrtí Vinohrady.

Estakáda VMO od Husovického tunelu přes nádraží Maloměřice k Rokytově ulici do tunelu Vinohrady.