Brno dostává nové centrum paliativní péče

15.03.2020 12:05

    V monumentálním komplexu budov mezi ulicemi Zahradníkova a Nerudova, který Brňané odjakživa, nebo aspoň od padesátých let nazývají „poliklinika Zahradníkova,“ zahajuje v těchto dnech – a týdnech – svou práci Centrum paliativní péče Brno.  

    Vedení města tak reaguje na dlouhodobě nepříznivý stav v péči o nevyléčitelně nemocné, kteří se nacházejí v závěrečných fázích života. Tato tzv. paliativní péče ležela a leží v Brně a v Jihomoravském kraji až dosud téměř zcela na bedrech neziskových anebo církevních organizací.

    Nové centrum má mít tři pilíře:

    Poradnu, která se otevřela už 4. března, a na kterou se mohou obracet nemocní, jejich blízcí a taky kdokoli s dotazy, starostmi a trápeními, týkajícími se zdravotních potíží, sociálních otázek souvisejících s tímto obdobím života, i psychickými problémy, a mohou se na ni obracet i ti, kterým někdo zemřel a potřebují radu a podporu pro sebe, nebo blízké. Mohou do poradny přijít, propojit se telefonem, a pracovníci poradny mohou přijít i do domova volajícího. (V těchto dnech dávejme přednost telefonickému spojení.)

    Od 1. dubna by měla začít práci i ambulance paliativní medicíny. Bude disponovat ordinací i sesternou, a také pěti elektromobily, které budou do ambulance přivážet pacienty, anebo vozit lékaře a sestry k pacientům…předpokládá se, že takováto služba bude jednorázová, konziliární, a že při ní lékař rozhodne o dalším postupu. (I zde vše závisí od vývoje karanténních opatření.)

    Třetí součástí Centra paliativní péče bude mobilní specializovaná paliativní péče, neboli domácí hospic. Pracovnici centra budou trvale v kontaktu s blízkými odcházejícího, dostupní v každé chvíli, až do konce jeho života. Tak může odejít v rodinném kruhu. Služba je placena ze zdravotního pojištění. (Je definována jako platba za ošetřovací den po dobu posledních třiceti resp. šedesáti dnů života.) 

    Podle vedoucí lékařky Centra paliativní péče Reginy Slámové lze očekávat, že v běžném provozu se na poradnu a ambulanci obrátí ročně kolem osmi set pacientů a na mobilní hospic kolem tří set. Vyplývá to z demografických údajů i ze statistky – v Brně ročně umírá asi čtyři tisíce osob. A více než 2 400 zemře po zhoršení dlouhodobějších komplikací. Ti v určitém rozsahu potřebují paliativní péči.

    Vznik Centra paliativní péče v Brně byl iniciován i vznikem Memoranda, které v červenci minulého roku podepsaly ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Česká společnost paliativní medicíny. Zmíněné instituce hodlají iniciovat a taky zajistit, aby moderní a kvalitní paliativní péče byla dostupná každému nevyléčitelně nemocnému, a to jak v nemocničním, tak domácím prostředí.

    Centrum paliativní péče na Zahradníkově ulici provozuje příspěvková organizace nazvaná Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. Podle její ředitelky Kamily Krausové zbývá nyní uzavřít smlouvy na zdravotní péči se zdravotními pojišťovnami a taky získat dostatečný počet lékařů a zdravotních sester, kteří se, krom stálých zaměstnanců, budou na nepřetržitém provozu Centra podílet.

    Sdružení zdravotnických zařízení zahájilo také veřejnou sbírku, která přispěje k nákupu automobilů s alternativním pohonem a dobíjecích stanic. Vybraná částka bude vrácena do rozpočtu města, které nákup financuje.

    Místo: Poradna paliativní péče, Poliklinika Zahradníkova, vchod D, ulice Zahradníkova. 

    Poradnu můžete kontaktovat zatím v době od 9 do 16 h na číslech 532 276 775, 770 193 675 a 771 125 899

    Bližší informace též na www.paliativnipecebrno.cz, kde najdete také údaje o sbírce.

LADISLAV VENCÁLEK

 

Psáno pro noviny Pečujeme doma, které vydává Moravskoslezský kruh. Zájemcům jsou rozesílány zdarma. Více: svabova@pecujdoma.org