Brněnský Muzejní podzim (5)

22.10.2013 09:45

    Projekt Muzejní podzim netradičním způsobem představuje brněnské objekty Moravského zemského muzea. Poslední v řadě, ovšem jen časově – nikoliv významem, je Památník Leoše Janáčka (Smetanova 14, Brno). Program závěrečného dílu celého projektu se uskuteční ve středu 23. října 2013.

    Od 17 hodin je připravena komentovaná prohlídka expozice, provádět bude přední český janáčkolog Jiří Zahrádka. Od 18 hodin pak bude mít dr. Zahrádka přednášku k aktuální výstavě „Hmoty" výtvarníka Čestmíra Kafky. Citově založený cyklus tvoří asambláže ze suché trávy, popela, kořenů, kladených na podloží měkkého materiálu a upozorňujících na sebe jako na něco, kde jednoduchost a její výmluvnost nelze už podřídit žádnému dalšímu závěru. Důležitost Kafkovy práce leží zejména v jeho podstatném příspěvku do znovu se formujícího abstraktního umění, které se v Čechách objevilo až po druhé světové válce.

    Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy, kde byl Janáček ředitelem, v zahradním domku. Zde žil Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

    Janáček získal v roce 1908 pro varhanickou školu budovu na Giskrově (nynější Kounicově) ulici a napadlo ho, že místo nepotřebných koníren, stojících v zahradě budovy, by bylo možno postavit domek pro ředitele varhanické školy; v nájemném, které by ředitel platil, se měly splácet náklady na postavení domku. Stavba, k níž brzy získal svolení, byla realizována podle návrhu stavitele Aloise Horáka a 2. července 1910 se Janáčkovi stěhovali. Nový byt byl sice méně prostorný než předchozí, ale útulný a měl elektrické osvětlení. Janáček zde našel důstojné i klidné prostředí pro svou práci. Byt v domku za varhanickou školou byl třípokojový, jeho průčelí se otvíralo do zahrady na severní straně. Do bytu se vcházelo verandou, z níž vedly jedny dveře do kuchyně a druhé do předsíně; z předsíně se vstupovalo do salonu a odtud do Janáčkovy pracovny. Mezi pracovnou a kuchyní byla ložnice, která – stejně jako kuchyně – neměla přímé osvětlení. Stavitel byl zřejmě nucen respektovat soukromí sousedního objektu a nemohl okna v domku situovat na nejteplejší jižní stranu. Tato dispozice již sice v Janáčkově domku zachována není, vyjma pracovny skladatele, která je zachována v původní podobě i na původním místě.

    Pozn.: Vstupné na akce Muzejního podzimu je 30,- Kč na komentovanou prohlídku, 40,- na přednášku. Kdo se zúčastní komentované prohlídky, bude mít vstup na přednášku se vstupenkou z prohlídky zdarma.  (ep)

 

Brněnský Muzejní podzim (4)

15.10.2013 09:25

    Tentokrát zveme návštěvníky ve středu 16. října do Pavilonu Anthropos na výstavu Dobrodružná Afrika očima cestovatelů. Od 17 hodin je připravena komentovaná prohlídka výstavy a také volná prohlídka expozicí v Pavilonu Anthropos, od 18 hodin pak přednáška Mgr. Jany Jirouškové, CSc., kurátorky afrických sbírek Náprstkova muzea Národního muzea. Přednáška je koncipována jako krátké zamyšlení nad některými aspekty africké kultury v návaznosti na komentovanou prohlídku výstavy. Vstupné je Kč 30,- na komentovanou prohlídku výstavy a Kč 40,- na přednášku.  (ep)

 

Brněnský Muzejní podzim (3)

07.10.2013 18:10

    Pokračuje už třetí díl seriálu netradičního představování brněnských objektů Moravského zemského muzea, tentokrát to bude Biskupský dvůr, a to ve středu 9. října 2013.

    Od 17 hodin je připravena komentovaná prohlídka expozice Fauna Moravy, která představuje preparáty zvířat, žijících na Moravě i středoevropském prostoru. Představeni jsou zástupci obratlovců žijících na území Moravy. Jednotlivé druhy jsou prezentovány v biologických skupinách ve svém přirozeném prostředí – biotopu (dioráma tetřevů, sov, dropů, jelenů, srnčí zvěře, lišek, divokých prasat). Kromě informativních textů jsou připojeny mapky rozšíření s fotografiemi zvířat a prostředí, v němž žijí. Oživením expozice jsou magnetofonové nahrávky hlasů vybraných druhů ptáků a tři velká sladkovodní akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. Zdůrazněno je rovněž nejaktuálnější téma dneška – ochrana přírody s ukázkami změn prostředí, a tím i ohrožení mnoha druhů.

    Moravské zemské muzeum umožní návštěvníkům zcela mimořádně nahlédnout i do nově připravované expozice Mendelianum – atraktivní svět genetiky, která vzniká díky podpoře ze Strukturálních fondů EU. Lokace moderního centra v Biskupském dvoře vychází z historických souvislostí. MZM je jedinou dodnes kontinuálně fungující odbornou a vědeckou institucí na světě, na jejímž rozvoji a badatelském programu se aktivně svou vědeckou a organizační prací podílel světově proslulý zakladatel genetiky Gregor J. Mendel. Hospodářská společnost, která se zasloužila o vznik muzea, tehdy Františkova, sídlila právě v Biskupském dvoře, v prostorách, kde vzniká moderní vědecké centrum. Špičkové objevy, a to i na pozadí Nobelových cen, budou návštěvníkům představeny populárně-vědeckou formou genetických příběhů s důrazem na široké praktické a společenské dopady. Budoucí vědecké centrum představí návštěvníkům RNDr. Jiří Sekerák, vedoucí Oddělení pro historii biologických věd.

    Jako bonus bude pro návštěvníky otevřen ještě jedinečný prostor kaple Biskupského dvora. Kaple se vzácnými  nástěnnými malbami patřila do komplexu středověkého biskupského dvora. Malby vznikly asi v letech 1505–1510 a právě pro vzácnost těchto maleb je kaple otevřena jen velmi výjimečně. Muzejní podzim má i velmi příznivě vstupné: 30,-/15,- Kč. (ep)

 

Brněnský Muzejní podzim (2)

01.10.2013 15:45

    Ve středu 2. října 2013 pokračuje druhým dílem  projekt Muzejní podzim, který má veřejnosti více přiblížit a obšírněji představit brněnské objekty, které spravuje Moravské zemské muzeum. Středa bude patřit Dietrichsteinskému paláci. Dopoledne je rezervované pro školy a je již beznadějně obsazené, odpoledne pak je určené veřejnosti. Od 17 hodin je připravena komentovaná prohlídka výstavy „Normalizaci navzdory“ a od 18 hodin pak přednáška Dr. Jiřího Mitáčka, předního odborníka na raný středověk, k Bibli kralické a tiskárně Jednoty bratrské. Muzejní podzim má velmi příznivé vstupné – 30,-/15,- Kč na komentovanou prohlídku, 40,-/20,- Kč pak na přednášku (součástí je i prohlídka výstavy Bible kralické). Se vstupenkou na komentovanou prohlídku je vstup na přednášku zdarma.

    Dietrichsteinský palác na Zelném trhu v Brně zaujímá významné místo v architektuře doby barokní na Moravě. Nechal jej postavit v letech 1614–1618 olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein jako jedno z rodových sídel. Domněnka, že pro stavbu zhotovil plány italský architekt Giovanni Giacomo Tencalla, se dnes považuje za málo pravděpodobnou. Důkladnou přestavbu paláce z doby před rokem 1748 připomíná vstupní portál a vestibul. Reprezentativní budova hostila za českého povstání roku 1620 „Zimního krále“ Friedricha Falckého a roku 1748 císařovnu Marii Terezii. V říjnu 1805 v Dietrichsteinském paláci pobýval ruský vojevůdce M. I. Kutuzov, jak o tom informuje pamětní deska. Adaptace paláce pro potřeby justičních úřadů v roce 1837 a další postupné úpravy znehodnocující jeho barokní podobu, vyvrcholily roku 1928 provedením nástavby třetího patra na hlavním křídle do Zelného trhu. To už Dietrichsteinský palác sloužil převážně výstavním účelům Moravského zemského muzea, pro které byl zakoupen roku 1911. Při památkové rekonstrukci paláce v 80. letech 20. století byla nástavba snesena, exteriér stavby připodobněn baroknímu stavu a její vnitřní dispozice přizpůsobena modernímu muzejnímu provozu, který mohla veřejnost zhlédnout od října roku 1991. (ep)

 

Brněnský Muzejní podzim (1)

23.09.2013 22:10

    Muzejní podzim je akce, která má veřejnosti více přiblížit a obšírnější představit brněnské objekty, které spravuje Moravské zemské muzeum. Prvním z představovaných objektů je Palác šlechtičen (Brno, Kobližná 1). V neděli 29. září 2013 zde skončí výstava k 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo.“. Poté expozice v modifikované podobě poputuje do Anežského kláštera v Praze, kde společně s expozicí Muzea umění v Olomouci připomene misii nejen z pohledu archeologického, ale i z pohledu odrazu doby v umění.

    Na středu 25. září 2013 je v Paláci šlechtičen pro veřejnost připravena od 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy, od 18 hodin pak přednáška doc. Dr. Luďka Galušky, autora výstavy, předního světového odborníka na Velkou Moravu a raně středověkou archeologii. Dopolední termíny určené školám jsou už zcela obsazené.

    Dům „U šlechtičen” byl postaven v letech 1682–1690 ve stylu městského barokního paláce brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. V letech 1790–1791 byla původní jednopatrová budova rozšířena a zvýšena V. J. Eitelbergerem o další poschodí a propojena se sousedním Althanským palácem. Do ulice je obrácen výrazným portálem s bosáží. V interiéru je zajímavá kaple s pozdně barokními freskami. Palác sloužil jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických a měšťanských dívek. Po americkém náletu na Brno v roce 1944 byl Althanský palác natolik poškozen, že došlo po roce 1948 k jeho demolici, stejný osud hrozil i Paláci šlechtičen. V průběhu 50. let minulého století se však tuto cennou stavbu podařilo zachránit pro kulturní účely. Profesor Bohuslav Fuchs vypracoval projekt velkorysé rekonstrukce budovy, respektující jak původní historické plány, tak tehdejší muzejní potřeby. Náročné přestavby byly prováděny od roku 1957, v roce 1961 pak došlo k zpřístupnění etnografické expozice "Lid v pěti generacích", která sloužila s menšími úpravami k poučení veřejnosti až do podzimu 1999. V letech 2000–2002 byl Palác šlechtičen rekonstruován, od roku 2003 zde probíhají krátkodobé výstavy; připravuje se také nová stálá etnografická expozice.  (ep)


Více informací o výstavě „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo.“ najdete zde.