Aktuality z Moravského zemského muzea v Brně

22.09.2014 16:40

    * Do definitivního konce výstavy „Unikáty zemských muzeí“, která vznikla jako oslava dvousetletí založení českého muzejnictví, a na kterou vybrala tři největší státní muzea své nejvzácnější sbírkové předměty, již zbývá pouze týden. Úterý 30. září 2014 je definitivně poslední den, kdy bude možné spatřit na jednom místě originál věstonické venuše (Moravské zemské muzeum), hlavy Kelta (Národní muzeum) a meteoritů z Opavy-Kylešovic (Slezské zemské muzeum). Pak originály, které skutečně bývají vystaveny jen velmi zřídka i vzhledem ke své nevyčíslitelné hodnotě, poputují zpět do bankovních sejfů. Od zahájení výstavy v Brně si unikáty přišlo prohlédnout již více než 10 tisíc návštěvníků, a protože organizátoři předpokládají nápor návštěvníků především v posledních dnech výstavy, prodlužují mimořádně otevírací dobu posledních dvou dnů (pondělí a úterý 29. a 30. září) do 20 hodin. Poslední výstavní den je také připravena komentovaná prohlídka výstavy (v 18.00 hod.), doprovodné slovo bude mít kurátor sbírky, kde je uložena věstonická venuše, vedoucí Ústavu Anthropos doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., D.Sc. Výstava je v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, Brno. Více na www.mzm.cz.

    * V úterý 23. září 2014 bude v Paláci šlechtičen vernisáží zahájena výstava vítězných fotografií soutěže Muzeum Photo 2014, kterou MZM vyhlásilo na začátku tohoto roku ve dvou kategoriích – Život v muzeu a Kreativita v muzeu. Vítězem první kategorie je František Hulec z Národního technického muzea v Praze, vítězem druhé kategorie Roman Machek z Hrádku nad Nisou. K výstavě je vydán elektronický katalog a nejúspěšnější fotografie se stanou součástí nástěnného kalendáře pro rok 2015.

    * Ve středu 24. září 2014 pořádá MZM ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno v Paláci šlechtičen vzpomínkový večer ke stému výročí narození doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc., který patřil k čelným představitelům české poválečné etnografie a muzejnictví. Tohoto vpravdě renesančního člověka, který se vedle oblasti etnografie také zasloužil o rozvoj kulturního života Brna v 60. a 70. letech, věnoval se vydavatelské a redakční činnosti, bohatě publikoval a za svůj život posbíral řadu prestižních domácích i zahraničních ocenění, připomene také bohatý program, v němž vystoupí množství folklorních hudebních uskupení, mj. BROLN, Slovácký krúžek, Gajdoši Brno a další.

    * Ve čtvrtek 25. září 2014 bude v Památníku Leoše Janáčka vernisáž výstavy předního českého výtvarného umělce Ivana Kafky, nazvaná 7x v řadě. Jeho rodiče byli významní výtvarníci Čestmír Kafka a Olga Čechová. Přestože vyrůstal v prostředí formulovaném tak výraznými osobnostmi, nalezl Ivan Kafka svůj zcela výjimečný, nezaměnitelný výtvarný projev. Od poloviny 70. let vytváří projekty, které koncipuje do různých prostředí (příroda, město, interiéry historických budov apod.). Tyto fascinující velkorysé projekty, provedené s pečlivou dokonalostí, vždy vycházejí z jiných východisek a řeší zcela odlišný problém. Jednou jeho instalace přinášejí hluboké zamyšlení nad vznikem a zánikem toho co je a již nenávratně zmizelo, jindy jsou tyto projekty plné ironie a humoru. Kafkův výtvarný svět přináší jakýsi nadhled, tolik vzdálený našim zkušenostem, který pojímá daný problém v širokých souvislostech. Snad proto je Kafkovo dílo tolik uznávané za našimi hranicemi. Výstava potrvá v Památníku Leoše Janáčka do 9. listopadu 2014.  (ep)