70 let od konce 2. světové války – Rok smíření

22.02.2015 17:50

    V letošním roce uplyne sedmdesát let od ukončení 2. světové války. Při této příležitosti se bude v Brně konat soubor akcí různého typu s jedním ústředním tématem pod názvem Rok smíření, jak byl Radou města Brna vyhlášen. Myšlenka vychází z potřeby připomenout události související s výročím ukončení druhé světové války a jejími dopady na město Brno a jeho obyvatele. Zároveň má za cíl důstojně uctít památku obětí a ukázat Brno jako místo schopné přihlásit se ke své historii v evropském kontextu. Projekt klade důraz na kosmopolitní charakter města, na poučení z historie tak, aby měla příznivý vliv na další směřování v budoucnosti. Rada města Brna uložila zajistit realizaci a koordinaci projektu Rok smíření Turistickému informačnímu centru města Brna, a to včetně zveřejnění výzvy k zapojení veřejnosti, organizací a jednotlivců.

    Kromě hlavní myšlenky je záměrem projektu poukázat na kosmopolitní charakter města a poučit se z historie a vyrovnat se s ní tak, aby měla příznivý vliv na směřování společnosti a města v budoucnosti. Do projektu se již nyní zapojily – a své akce chystají – Muzeum města Brna, Muzeum romské kultury, Moravské zemské muzeum, Masarykova univerzita, Knihovna Jiřího Mahena, Filharmonie města Brna, Městské divadlo Brno, Moravská galerie, HaDivadlo a Turistické informační centrum města Brna.

    Iniciátorem a autorem projektu je BcA. Petr Kalousek, uvolněný člen Zastupitelstva MČ Brno-střed pro kulturu, sport a turismus, který na tiskové konferenci (20. 2.) podal podrobnou informaci. Jistým vyvrcholením celého projektu má být připomenutí divokého odsunu brněnských Němců. Vzpomínkový „pochod smrti“ z Brna do Pohořelic se tentokrát vydá opačným směrem, bude důstojně vzpomenut a zakončen za účasti významných představitelů a osobností.

    Informace doplnil MgA. Jiří Mottl, pověřený zastupováním vedení Turistického informačního centra města Brna.

    Tiskové konference k projektu se zúčastnil a vystoupil na ní náměstek primátora města Brna Bc. Matěj Hollan.

    Organizátoři se obracejí s výzvou na veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří se do projektu Rok smíření chtějí zapojit, aby své návrhy zaslali písemně na adresu Turistického informačního centra nejpozději do 13. 3. 2015. Podrobné informace jsou na webových stránkách TIC. Adresy na kontaktní osoby projektu:

mottl@ticbrno.cz
kalousek.petr@gmail.com

https://roksmireni.cz/cs

(št)