Pozvání na inspirativní výstavu do Technického muzea v Brně

50 let brněnské muzeologie

15.10.2013 09:55

    V Technickém muzeu v Brně byla v úterý 15. října 2013 zpřístupněna výstava 50 let brněnské muzeologie. Připravili ji studenti (dnes už absolventi) tohoto oboru z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Široké veřejnosti chtějí připomenout nejen půlstoletí znovuobnovení výuky muzeologie, ale také představit osobnosti, které se o rozvoj tohoto oboru zasloužily a v současné době jej dále propagují a zdokonalují.

    Muzeologie je významným nástrojem pro zpracování muzejních sbírek, jejich zpřístupnění veřejnosti a uchování pro budoucnost. Absolventi tohoto specializovaného studia výrazně přispívají k profesionalizaci našich muzeí. Počátky výuky jsou spjaty s Moravským zemským muzeem. V prosinci 1921 byl výnosem tehdejšího Ministerstva školství zřízen Lektorát muzejnictví. Po odchodu jeho vedoucího PhDr. Jaroslava Helferta do penze však tato myšlenka zanikla. Výuka muzeologie se na univerzitu vrátila až v souvislosti s budováním specializovaného oddělení v Moravském muzeu. Byla ustanovena externí katedra muzeologie a v letním semestru 1965/66 se začalo vyučovat. Postgraduální studium bylo určeno hlavně odborným a vedoucím pracovníkům muzeí. Do roku 1996 ho absolvovalo více než 250 studentů.

    Největší rozmach tohoto oboru byl zaznamenán až ve druhé polovině minulého století. Jména prof. RNDr. Jana Jelínka, DrSc., (založil muzeologické oddělení v Moravském muzeu) a doc. PhDr. Z. Z. Stránského (zasloužil se o zřízení externí katedry muzeologie na tehdejší Univerzitě J. E. Purkyně) se zapsala do dějin oboru u nás i ve světě. To muzeologii umožnilo vydobýt si své místo nejen v univerzitním, ale i v muzejním prostředí. V roce 1986 pověřilo UNESCO Masarykovu univerzitu a Moravské muzeum v Brně zřízením Mezinárodní letní školy muzeologie (ISSOM). Šlo o speciální formu postgraduálního studia pro pracovníky muzeí. Po patnácti letech byla však pro malý zájem zrušena.

    Už dvacet let je na katedře zavedeno řádné studium muzeologie v prezenční formě, v roce 2000 přibyla i forma kombinovaná. Studium je rozděleno na bakalářské (3 roky) a navazující magisterské (2 roky). Ve všech jeho formách je nyní aktivně zapojeno více než 150 studentů. Katedra muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádá odborné exkurze, které jejich účastníkům umožňují poznávat zajímavá místa, památky a přírodní úkazy v České republice i v zahraničí. Zájemci už navštívili Vídeň, Prahu, nejrůznější památky po celé republice, Klatovy, Plzeň, Horšovský Týn, Domažlice, zámek Konopiště či Znojemsko. To jen namátkou…

    Výstava 50 let brněnské muzeologie připomíná nejdůležitější okamžiky z historie katedry i její současnost. Najdete zde přehled všech absolventů od roku 1963 (je jich více než 600) i originální diplomové práce, které vytvořili. Pro zájemce je dispozici rovněž archivní dokument České televize z cyklu „Klíče k minulosti“. Výstava v Technickém muzeu v Brně potrvá do 31. prosince 2013. Je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.  (jbo)

 

Foto z vernisáže výstavy: Miroslav Krupica