Exkurze do Vídně

25.08.2017 10:15

    V úterý 30. května 2017 jsme uspořádali tematickou exkurzi do rakouského hlavního města. Využili jsme oslav 300. výročí narození Marie Terezie, jejíž panování přineslo českým zemím roky válečného strádání, ale i řadu na svou dobu pozitivních reforem. Oslavami žije celý rok nejen Vídeň, ale i celé Rakousko. Hlavním cílem exkurze však bylo setkání s velvyslancem ČR v Rakousku Ing. Janem Sechterem a návštěva Českého centra ve Vídni.

    V areálu zámku Schönbrunn jsme si v Císařské kočárovně prohlédli část jubilejní výstavy, nazvané Ženská síla a radost ze života. Lesk dvorské reprezentace se na ní představil v přepychových kočárech a oděvech. Tropickému vedru, které nás celý den trápilo, jsme trochu unikli v zámeckých zahradách.

    J. E. velvyslanec Ing. Jan Sechter připravil naše setkání velkoryse  přijal nejen členy Syndikátu novinářů jižní Moravy, ale i jejich rodinné příslušníky a hosty. Ochotně se rozpovídal o současné úrovni česko-rakouských vztahů, které označil za velmi kvalitní a dobře se rozvíjející. Obchodní a obecně ekonomické kontakty obou zemí mají vzestupný trend v mnoha oborech, jejich prezentace v médiích je bohužel nedostatečná, i proto, že Česká republika nemá v Rakousku zvláštního zpravodaje. Prohlédli jsme si také veřejné prostory historické budovy ambasády a přilehlou zahradu, kde se konají oficiální a společenské akce. Netušili jsme, že naše příjemná a informačně hutná návštěva patřila k těm závěrečným. Diplomatická mise Ing. Sechtera v Rakousku skončila 24. srpna t. r. Starosta Vídně Michael Häupl mu udělil ocenění Goldener Rathausmann za kvalitativní přínos k rozvoji česko-rakouských vztahů.

    V Českém centru na Herrengasse se nás ochotně ujala zatupující vedoucí paní Mag. Michaela Dermaeuw. Seznámila nás s posláním a fungováním centra, propagací naší kultury především výstavami, koncerty nebo jazykovými kurzy, i nejbližší připravovanou akcí – velkou putovní výstavou modrotisku, tradiční české a moravské úpravy textilu. V době naší návštěvy ještě centrum nemělo ředitele. Jak nám řekl pan velvyslanec, výběrové řízení proběhlo a bylo uzavřeno, jméno nám však neprozradil. Dnes už je známé. Na ředitelskou židli Českého centra ve Vídni usedne na podzim PhDr. Mojmír Jeřábek, dlouholetý vedoucí odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna.

    Vídeňskou exkurzi jsme přes panující tropy všichni přežili ve zdraví. Příští rok bychom se rádi vrátili k záměru postupně navštívit země Visegrádské čtyřky – zbývá Polsko.  (čip)

 

Fotogalerie – autor fotografií: Gabriel Dvořák (20).