Zemřela novinářka PhDr. Ing. Ludmila Sýkorová

25.11.2013 17:45

    Ve věku 78 let zemřela náhle 23. listopadu 2013 vynikající žurnalistka a publicistka PhDr. Ing. Ludmila Sýkorová. Šlapanická rodačka vystudovala gymnázium v Bučovicích, obory čeština a bulharština na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a při zaměstnání Obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě. Už za univerzitních studií pracovala na poloviční úvazek v Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český Čs. akademie věd, po skončení studií byla zaměstnána v profesích písařka, knihovnice, herečka, korektorka, od roku 1961 vedoucí redaktorka závodního časopisu v Zetoru a od roku 1962 redaktorka Čs. televize v Brně, kde byla i vedoucí krajské redakce Televizních novin a na přelomu let 1968 a 1969 vedoucí redakce publicistiky a dokumentaristiky. Zpracovala stovky zpravodajských šotů pro Televizní noviny. Natáčela desetiminutovky do Ekonomického reflektoru, pro publicistiku dvě desítky půlhodinových medailonů o osobnostech brněnské architektury, divadla, vědy a techniky, dokumenty pro státy Intervize i úpravy zahraničních televizních programů. V roce 1972 musela za své politické postoje Čs. televizi opustit, a protože ji v Brně nikdo nechtěl zaměstnat, odstěhovala se i dvěma dětmi na Slovensko, odkud se vrátila až v roce 2004. Od roku 1990 spolupracovala s deníky Rovnost, Právo lidu, Naše pravda, Svobodné slovo a Plzeňský deník. Publicistika Ludmily Sýkorové se vždy vyznačovala jazykovou čistotou.

    V roce 2008 vydalo brněnské nakladatelství Šimon Ryšavý za finanční podpory statutárního města Brna stošedesátistránkovou publikaci Ludmily Sýkorové „1968 – V Brně nebyli lvi“. Obsahuje fakta a dokumenty, zobrazující události roku 1968 v druhém největším městě republiky. Publikace zcela novým objevným a přínosným způsobem připomíná historicky důležitá data a je obohacením literatury faktu v tom nejlepším smyslu slova. Fakta jsou v ní řazena s přísnou objektivitou a neúprosnou logikou, aniž se autorka pokoušela o svůj osobním pohledem ovlivněný komentář a názor na tehdejší dění. Volně chronologicky řazená faktografie událostí roku 1968 vtahuje čtenáře do děje, který neustále nabírá na přitažlivosti a napínavosti. V publikaci jsou řazeny zprávy, fotografie a dokumenty, uveřejňované v brněnských denících v roce 1968, tehdy veřejně dostupné a zájemci čtené. S odstupem let, kdy pamětníkům události právě ony dny svou každodenní prostotou, ba syrovostí připomínají prožité okamžiky, jejich vypovídací síla roste. Brněnské události roku 1968, zejména pak srpnové, vynikají v celé své pestrosti a šíři záběru. Samotné zprávy, řazené v přísné návaznosti, už samy o sobě vytvářejí vyklenutý oblouk od radostných nadějí až k drtivé beznaději po zásahu vojsk zemí Varšavské smlouvy. Ludmile Sýkorové se podařilo vytvořit skutečně ucelený pohled na vše, co tisk v osudových dnech roku 1968 produkoval. Publikace je svým způsobem i holdem kolegům novinářům a publicistům, díky nimž a jejich mnohdy nebezpečné práci mohly tyto doklady vůbec vzniknout, uchovat se a v pravý čas vydat neokázalé a o to působivější svědectví. Holdem Brňanům, kteří se v kritických dnech museli rozhodovat a jednat zcela samostatně, bez spojení s centrem.

BOHUMIL HLAVÁČEK