Zemřel muzikolog Jan Trojan

27.1.2015 14:50

    V pondělí 26. ledna 2015 zemřel v Brně ve věku nedožitých 89 let muzikolog, rozhlasový redaktor a pedagog prof. PhDr. Jan Trojan, CSc. Rodák z Brtnice na Jihlavsku, vystudoval hudební vědu a historii na Filozofické fakultě a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 1953 pracoval jako hudební redaktor brněnského studia Čs. rozhlasu, pro který rekonstruoval řadu starých českých skladeb. Od roku 1961 vyučoval na Janáčkově akademii múzických umění, v roce 1990 se stal profesorem. Věnoval se moravské lidové písni, dějinám české i světové opery a hudbě moravských i slezských kantorů v 17. a 18. století. Spartoval a pro praktické provedení realizoval 84 skladeb starých mistrů a připravil 16 edic, zejména od Leoše Janáčka. V knize Moravská lidová píseň melodika harmonika z roku 1980 stanovil specifické modální rysy východomoravské lidové písně a její rovněž modální harmonický základ. Na přelomu 20. a 21. století spolu se Zdeňkem Smiřickým znovuobjevil moravského barokního skladatele Josefa Schreiera.

    Prof. Jiří Sehnal v článku v Opus musicum k 75. narozeninám Jana Trojana napsal: "Zájem o moravskou lidovou píseň přivedl Trojana ke studiu památek umělé hudby, které s ní souvisí. Jde o výtvory, kterými univerzitní muzikologie mnohdy opovrhovala: hanácké opery, písně ovlivněné historickými událostmi, otázky modality u Pavla Josefa Vejvanovského a zejména pastorely  vánoční skladby moravských kantorů na české texty. Ve vědeckých časopisech JAMU, Masarykovy univerzity, v Hudební vědě, Opus musicum i jinde vyšlo 142 jeho hudebně historických studií."  (red) 

    Pohřeb prof. Trojana bude v pondělí 2. února 2015 v brněnském krematoriu v 11 hodin.