Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana slaví sedmdesátku

08.10.2019 17:30

    Poľanu založili v roce 1949 studenti brněnských vysokých škol slovenské národnosti. Spojoval je zájem o domovské tradice – slovenskou lidovou hudbu, tanec a zpěv. Název zvolili podle malebného horského regionu v samém srdci Slovenska (Poľana je nejvyšším sopečným pohořím na Slovensku). Dnes patří soubor k nejstarším a největším folklorním tělesům, sdružujícím Slováky žijící v České republice. Za sedm desítek let trvání jím prošla téměř tisícovka členů, mnozí z nich založili a vedou vlastní soubory jak v  České republice, tak na Slovensku. Dnes tvoří členskou základnu 80 členů – vysokoškoláků, především Slováků, a tvoří tři sekce: ženský pěvecký sbor, lidovou hudbu a taneční složku. Už od založení je hlavním cílem souboru udržovat a zpracovávat folklorní tradice z různých oblastí Slovenska s důrazem na zachování specifik daného regionu. Hlavní důraz se při jevištním zpracování klade na zachování co nejvyšší hodnověrnosti tradičního lidového projevu. Proto se na přípravě repertoáru podílejí slovenští lektoři a choreografové.

    Se svými programy navštívila Poľana řadu zemí Evropy, namátkou bývalé země Jugoslávie a Sovětského svazu, Polsko, Nizozemsko, Maďarsko a další. Všude, včetně tuzemských i zahraničních mezinárodních folklorních festivalů, se setkávala s nadšeným ohlasem a odvážela si ceny a tituly. Z poslední doby na příklad TITUL LAUREÁTA pro ĽH Poľana pod vedením Martina Janšta na MFF STRÁŽNICE 2011, MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ za hudební a choreografické upracování pásma jak v Kyjovi zahrali na 39. ročníku Mezinárodního Akademického festivalu Akademická Nitra 2012, TITUL LAUREÁTA na 40. ročníku Akademické Nitry 2014, ZLATÉ PÁSMO – MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ ZA UDRŽIAVANIE SLOVENSKÝCH FOLKLÓRNÝCH TRADICIÍ V ZAHRANIČÍ na 41. ročníku Akademické Nitry 2016.

    Důležitou součástí uměleckého programu jsou kroje, které se soubor snaží představovat v autentické podobě. Získat původní krojové součásti je obtížné (a nákladné), poľaňáci si proto některé kroje sami šijí a vyšívají podle originálních vzorů.

    V průběhu roku pořádá Poľana pod názvem „Slovenská Tancovačka“ cyklus tanečních večerů s výukou lidových tanců pod vedením zkušených lektorů ze Slovenska. Tancovačka je ale určená každému zájemci bez rozdílu věku nebo národnosti.

    Být členem vedení souboru Poľana není otázka krátkodobého zájmu, dá se říct, že je to činnost na plný úvazek. Nejdéle „sloužícím“ vedoucím byl Jiří Vicena, sám vynikající tanečník, který soubor vedl od roku 1963 do poloviny 90. let. Oldřich Kilián byl primášem muziky 35 let a vychoval kolem stovky muzikantů, a tak bychom mohli pokračovat. V jejich šlépějích dnes už desátým rokem pokračuje vedoucí Petra Vaňková. Primášem muziky je Matej Kuba.

    Na slavnostním koncertu k šedesátinám v Mahenově divadle si Poľana vychutnala dlouhotrvající ovace vstoje. Na tom letošním v sobotu 12. října v 18 hodin v brněnském SONO CENTRU, kde se na jevišti setkají všechny generace členů souboru, tomu určitě nebude jinak.  (čip)