Výročí Konráda Hrubana

28.11.2013 09:45

    V pondělí 25. listopadu uplynulo 120 let od narození prof. Ing. Dr. Konráda Hrubana, DrSc. (25. 11. 1893 – 26. 8. 1977), předního odborníka v betonovém stavitelství a půdní mechanice. Po absolvování prostějovské reálky a ČVUT v Praze pracoval sedmnáct let ve stavební praxi a roku 1937 začal přednášet na pražské i brněnské technice. Kromě svého pedagogického působení se věnoval vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Byl významným spolutvůrcem obecné teorie betonových a železobetonových staveb a průkopníkem odlehčených tzv. skořepinových konstrukcí, pro které matematicky zformuloval deformační funkce. Byl také propagátorem navrhování staveb podle stupně bezpečnosti a později podle mezních stavů, čímž se zvýšila jejich bezpečnost a současně snížila spotřeba materiálu. Podílel se na založení řady československých i mezinárodních vědeckých institucí a organizací, např. Československé vědecko-technické společnosti, Československé akademie věd, Mezinárodní společnosti pro skořepinové konstrukce, Sdružení výzkumných ústavů stavebních a dalších.

    Jako připomínku  jeho záslužné práce připravilo Technické muzeum Brno ve spolupráci s Archivem VUT malou výstavu. Veřejnosti je přístupná do 8. února 2014 v budově muzea v Purkyňově ulici 105.  (vg)