Guru Rajlich

Šestadevadesátiny Jana Rajlicha

09.04.2016 14:30

    Respektovaný guru grafického designu a mistr vizuální komunikace Jan Rajlich, vycházející z konstruktivistické avantgardy i z funkcionalistických tradic, dožívá se 10. dubna v Brně požehnaných 96 let. Tento zakladatel brněnského bienále užité grafiky se stal mezinárodně uznávaným tvůrcem, organizátorem a propagátorem lidského dorozumění. Na sklonku loňského roku obohatil knižní trh pozoruhodnou vzpomínkovou publikací Brno – černá bílá, která na 423 stránkách mapuje čtyři desetiletí kulturního dění spojeného s Brnem. Galerie města Olomouce bude od 4. do 28. května dějištěm výstavy Zahrada Q. Své práce na ni představí s členy výtvarné sekce mezioborového uměleckého Sdružení Q i Jan Rajlich se svým o třicet roků mladším synem Janem.

    Méně už je známé, že jubilant byl i profesionálním novinářem. Almanach českých novinářů 1989–2008, vydaný pražským encyklopedickým nakladatelstvím Libri, na stránkách 167 až 171 připomíná, že už ve zlínské Škole umění v rámci studijní praxe i o prázdninách pracoval v závodních novinách Baťovy firmy. Od 1. července 1945 byl jako vedoucí redaktor deníku Těšínské noviny, vycházejícího v Českém Těšíně, členem Svazu českých novinářů. Když na sklonku roku 1946 tento nezávislý list zanikl, vedl do podzimu 1947 českotěšínskou redakci deníku Práce.

BOHUMIL HLAVÁČEK