Sedmdesátiny Víta Závodského

29.01.2013 21:05

    O PhDr. Vítu Závodském, který se 11. února dožívá sedmdesáti let, dá se říci, že od vysokoškolských let kráčí ve stopách svého otce, teatrologa prof. PhDr. Artura Závodského, DrSc., při sledování a hodnocení divadel, a to profesionálních i ochotnických. Setkáváme se na tiskových konferencích i premiérách v brněnském Národním i Městském divadle. Pravidelně s sebou nosí hustě popsaný stolní kalendář, nezřídka hodně písemností a nepamatuji si, že by někdy nevznesl zvídavý dotaz nebo velmi kvalifikované připomínky k chystaným inscenacím. O představeních zpravidla sedávám v jeho blízkosti a vidím, jak je bedlivě sleduje, postřehy a poznámky zapisuje na koleně a má zřejmě natolik dobrý zrak, že přítmí v hledišti mu příliš nevadí. Lze se jen domýšlet, kolik zajímavého materiálu mohlo se tu za půlstoletí nashromáždit.

    Počet jubilantových recenzí, medailonků, studií i rozsáhlejších statí v denících, časopisech i odborných periodikách dávno překročil tisícovku. Jen vizuální badatelna Divadelního ústavu obsahuje 899 záznamů, spojených s jeho jménem a příjmením. Je rovněž autorem Přehledných dějin světového divadla a dramatu a publikace K problematice kritiky v amatérském divadle.

    Jubilantovi slouží ke cti, že i po odchodu do důchodu v roce 2007 (přes čtyři desetiletí působil jako respektovaný a oblíbený kantor v oblasti knihovnického školství) neustal ve svých bohatých aktivitách, v intenzivní hodnotitelské spolupráci s řadou moravských divadel, v lektorské a přednáškové činnosti, v působení v odborných porotách a zájmových organizacích i v celostátním měřítku. Pozitivně ovlivňuje vývoj v amatérském divadelnictví předáváním svých encyklopedických znalostí divadelní literatury, divadelních tvůrců i inscenací. Jeho mimořádné zásluhy o amatérské divadlo všech oborů a žánrů vyzdvihl Svaz českých divadelních ochotníků, když mu v roce 2008 udělil své nejvyšší ocenění Zlatý odznak J. K. Tyla.

BOHUMIL HLAVÁČEK