Před 195 lety se narodil Alois Pražák

12.02.2015 10:30

    Před 195 lety – 21. února 1820 – se narodil Alois Pražák.

    Zámožní uherskohradišťští měšťané Pražákovi byli sice Češi, ale rodina používala češtinu hlavně ve styku s dětmi a služebnictvem, jinak se hovořilo a psalo německy. Malý Alois ji však dokázal dobře odposlouchat i používat. To se mu hodilo na gymnaziálních studiích v Kroměříži i na filozofii v Brně, kde jej k českému cítění nasměrovali Matouš Klácel a Řehoř Volný. V Olomouci absolvoval Pražák studia práv a v roce 1844 si otevřel advokátní praxi v Brně. Současně jej přitahovala politika. Roku 1848 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu, kde se mimo jiné zasloužil o zrušení poddanství. O rok později stál u zrodu Národní jednoty svatých Cyrila a Metoděje (pozdější Matice moravská). Mladý Pražák se v zemském sněmu stal výraznou postavou. To mu později přineslo i zvolení do ústavodárného říšského sněmu, kde se postupně sbližoval s vůdčími osobnostmi české politiky (Palacký, Rieger). Roku 1861 založil Národní stranu na Moravě, s níž se chystal do voleb do zemského sněmu. Ve výboru byli Jan Helcelet, Ignác Wurm a František Anton Mathon. Jejich předvolební prohlášení otiskl Jan Ohéral v Moravských novinách, jediném českém politickém listu na Moravě. Volby nepřinesly Národní straně významný úspěch, v březnu 1861 se však na Moravě zrodila moderní česká politická reprezentace, která nadále usilovala o co největší zastoupení v zemském sněmu a o uznání jazykové i národní samosprávnosti Moravy.

    V letech 18791891 byl Pražák členem Taaffeho vlády. Ve svém úřadu zastával české zájmy, hájil rovnoprávnost českého jazyka v soudních a úředních jednáních. V roce 1888 byl povýšen do nižšího šlechtického stavu. Alois Pražák se rozhodl dát svým snahám o emancipaci českého živlu v německém prostředí tehdejšího Brna i hmotný výraz. Pověřil známého vídeňského architekta Theophila Hansena vybudovat jako součást plánované okružní třídy v jednom komplexu české kulturně společenské středisko Besední dům a sousedící obytné sídlo pro Pražákovu rodinu. Soukromý dům byl dokončen v letech 18711873. Vznikl jedinečný soubor budov, který se stal centrem českého vlasteneckého dění v Brně. Pražákovo jméno je spojeno i s vybudováním nemocnice U sv. Anny.

    Alois Pražák zemřel 20.ledna 1901 ve Vídni a pochován je v Mařaticích u Uherského Hradiště.

    Besední dům je dnes sídlem brněnské filharmonie, obytný Pražákův palác získala do péče Moravská galerie v Brně. Rozpaky vzbuzuje, že novou kavárnu v tomto s Brnem svázaném historickém objektu v samotném historickém centru města pojmenovali zřizovatelé Praha. Jazyková tvořivost Brňanů už si ale našla vlastní cestičku a podniku se říká "Prágl" nebo "U Cajzla". Alois Pražák by měl možná radost.  (čip)