Před 110 lety se narodil profesor Jan Calábek

K potěše včel, básníků a botaniků

17.04.2013 14:35

    Letos v březnu uplynulo 110 let od narození prof. Dr. Jana Calábka (1903–1992). Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně při té příležitosti uspořádal přátelské setkání příznivců tohoto průkopníka vědecké kinematografie. Moderátor besedy Ing. Jiří Potáček, CSc., návštěvníkům nabídl několik zajímavých filmů natočených v polovině minulého století. Všichni, kteří jsme profesora Calábka znali, nebo se alespoň seznámili s jeho dílem, si znovu připomínáme nezměrné úsilí, které tento vědec a pedagog věnoval tvorbě výukových a populárně-vědeckých filmů. Většina z nich se stala významnou součásti naší kinematografie.

    Profesor Jan Calábek nejprve působil na Masarykově univerzitě, později v Československé akademii věd a na Vysoké škole zemědělské v Brně. Jeho budoucí zaměření se formovalo už při studiu na Přírodovědecké fakultě, kde mu doslova učarovaly přednášky profesora Dr. Vladimíra Úlehly z oboru rostlinné fyziologie. Úlehla začal zachycovat na filmový pás pohyby rostlin. Získal mnoho zahraničních zkušeností, usiloval o zřízení trvalé experimentální filmové laboratoře pro vědecké účely. Za svého spolupracovníka si vybral právě Jana Calábka. Jejich společné filmy vznikaly za svízelných podmínek. K natáčení používali stařičkou dřevěnou kameru. Při zachycování pohybu rostlin museli v pravidelných intervalech otáčet klikou, doslova políčko po políčku. Promítnutím filmu v normální rychlosti se pak docílilo žádoucího efektu – divák měl dojem, že semínka rostlin mu klíčí doslova před očima. Teprve v roce 1925 získal Jan Calábek kameru s elektrickým motorem. Jako Úlehlův žák a pokračovatel rozvinul metodu časosběrné kinematografie k úplné dokonalosti. K rozvoji tohoto oboru významně přispěla i Československá společnost pro vědeckou kinematografii, v níž byl čestným předsedou.

    Seděli jsme v promítací místnosti a sledovali šest Calábkových filmů. Dovolte připomenout jejich názvy – Silácké výkony rostlin, Květenství, Pohyby rostlin, Starý smrk vypravuje, Povrchové napětí, Jak roste chléb. Nám, kteří tyto krátké (většinou jen čtvrthodinové) dokumenty známe už z dřívějška, se znovu v podtextu oněch úžasných obrázků zračí nezměrné úsilí člověka, který se této tvorbě věnoval. Mladí lidé obklopení digitálními technologiemi si něco takového nedovedou ani představit. O to více je zapotřebí Calábkovu tvorbu – byť s odstupem mnoha let – ocenit. Dodejme snad jen to, že prof. Dr. Jan Calábek převzal několik národních a státních cen. Za většinu svých vědeckých, výzkumných, populárně-vědeckých a výukových filmů získal i světová ocenění. Nepřetržitě pracoval až do své smrti, často za těžkých podmínek, třeba ve sklepních prostorách. V roce 2003 byl v Paříži zapsán na seznam významných osobností UNESCO. Většina jeho filmů je nyní k dispozici v několika jazykových mutacích.

    Ti, kdož o vědecké, pedagogické, kameramanské a režisérské profesi prof. Calábka dosud neslyšeli, mají možnost navštívit od 26. dubna do 28. července 2013 zajímavou výstavu v Moravské galerii v Brně. Expozice ponese výstižný název „Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků“. Tato nádherná slova použil Calábek v jednom ze svých filmů. Výstava bude zpřístupněna v respiriu Uměleckoprůmyslového muzea v Husově ulici v Brně. Pořadatelé slibují, že návštěvníkům nabídnou „nevšední zážitek obrazu pohybu z mikrosvěta rostlinné říše, lidským okem nezachytitelný“. Zkuste jim věřit, je to přesně tak. Přijďte se podívat.

JAROSLAV BOBEK