K jubileu profesora a školního rady Františka Mareše

    Občanské sdružení Vesna si tento měsíc připomíná 150 let od narození Františka Mareše – jedné z nejvýznamnějších osobností své historie i kulturního života Brna jeho doby.

    Mj. se jako pedagog zasloužil o vytvoření programu vzdělávání žen a dívek českým jazykem i o jeho uskutečňování, díky jeho organizátorskému snažení byla vystavěny školní budovy a penzionáty pro posluchačky Vesny; podílel se na vzniku České vysoké školy technické v Brně, inicioval mnohé kulturní akce ve městě,  spoluzakládal brněnský Klub přátel umění, byl aktivním členem družstva pro založení Českého národního divadla v Brně i správy města (v komisi pro české pojmenování brněnských ulic); přátelil se a spolupracoval se soudobými významnými výtvarníky, literáty, hudebníky (např. L. Janáček, B. Fuchs, J. Úprka, J. Šíma, J. Merhaut, F. Bartoš); díky jeho pozvání se do Brna přistěhoval a tvořil zde architekt D. S. Jurkovič.

    Profesor Alois Gregor, jeden z jeho současníků, charakterizoval F. Mareše jako „opravdového Čecha havlíčkovského ražení, ducha tvůrčího a zvídavého, znamenitého organizátora“.

    Ve čtvrtek 20. září v 15 hodin se v Jurkovičově jizbě v I. patře budovy Vesny na Údolní 10 otevírá výstavka dokumentů k životu a působení Františka Mareše.

    Ve středu 26. září od 16. hodin bude v sále Vesny přednáška Mgr. Mileny Flodrové, brněnské historičky, věnovaná osobnosti profesora a školního rady Františka Mareše. Spojena bude s besedou. Před zahájením přednášky si lze od 15 hodin prohlédnout výše uvedenou výstavku v Jurkovičově jizbě.

    Obě akce se konají s finanční podporou Statutárního města Brna.

JANA DVOŘÁKOVÁ