Žárovka nevznikla inovací svíčky…

Daj-li medajli…

05.11.2016 17:05

    Astrofyzik a popularizátor astronomie Jiří Grygar krom své práce vědecké a přednášení a dlouhých kolektivních prázdninových cyklistických poutí od hvězdárny ke hvězdárně, krom angažovaného boje proti pavědám a udílení bludných balvanů, krom rozdávání rozhovorů rozhlasových, televizních, tištěných a internetových je též proslulý odmítáním cen všeho druhu, až na některé. Pravda, nedávno komentátor Ivan Hofman v rádiu na adresu odmítačů vyznamenání poznamenal, že tak mnozí činí pro okamžitou slávu, ale já doufám, že se jeho poznámka netýkala Jiřího Grygara. I když – nevím.

    Ten totiž odmítl například půl milionu korun českých spjatých s cenou Česká hlava, kterou uděluje Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Bylo to v roce 2009 a Rada tehdy mezi oceněné rozdělovala 2,4 miliardy korun. Grygar své odmítnutí odůvodnil tím, že cena nese jméno instituce, která poškozuje zájmy a dobré jméno Akademie věd, kde pracuje, a také proto, že vláda nedostatečně podporuje vědu a výzkum. Když jsem se ho ptal, co tomu řekli doma, odvětil, že byl pochválen. V tomto roce, v červnu, požádal Grygar, aby byl vyškrtnut ze seznamu osobností oceňovaných prezidentem Milošem Zemanem u příležitosti 28. října. I tentokrát ho prý doma pochválili. Grygar poznamenal, že jeho odmítání má dva důvody: buď by se necítil dobře ve společnosti oceněných, nebo nemá důvěru v ty, kteří cenu udělují. Odpověděl tak na dotaz mladé moderátorky interní televize Masarykovy univerzity. Univerzita totiž udělila Grygarovi medaili, a to Zlatou. Neodmítl ji. Řekl, že je rád, protože svá fyzikální studia zahájil právě zde, právě zde se sešel s pány docenty a profesory, kteří podpořili a rozvíjeli jeho touhu stát se astronomem, a kteří ho inspirovali, a jmenoval profesory Luboše Perka a Martina Černohorského. Dodejme, že Jiří Grygar bydlel dlouhá léta v Černých Polích, navštěvoval tehdejší jednotnou střední školu na Merhautově a později gymnázium v Brně-Husovicích a že již na střední škole vědecky pracoval a svým nadšením pro astronomii nakazil řadu spolužáků. Například s pozdějším znamenitým matematikem prof. Alexandrem Ženíškem, nebo pozdějším provozním technikem a údržbářem Stanislavem Kuncem v roce 1953 zjistili, že střed Vesmíru nachází se na rohu Trávníků a Jugoslávské. A za nejhezčí hvězdu Černých Polí označili Ivanku Devátou, která bydlela na Žampachově. Vidíte tedy, že Jiří Grygar je právem i nositelem Ceny města Brna.

    Druhé nejvyšší vyznamenání, které Masarykova univerzita uděluje (první je Velká zlatá, pak jsou medaile stříbrné, bronzové a pamětní) převzal Grygar 26. října tohoto roku z rukou rektora MU Mikuláše Beka za: „Aktivity při popularizaci vědy, které jsou v českém kontextu ojedinělé, i za to, že na sebe vzal svůj díl odpovědnosti při působení v českém veřejném prostoru,“ uvedl Mikuláš Bek.

    Předání se uskutečnilo v univerzitním kině Scala a bylo součástí programu Univerzity třetího věku, jejíž účastníci vyslechli Grygarovu přednášku Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie. Grygar v ní nastínil historii poznávání i představ o Vesmíru od pradávných časů po dnešek. Dnes můžeme jen obdivovat velké myslitele starověku, případně středověku, kteří, ač vybaveni jen primitivními pomůckami, dokázali přinést první základní poznatky o vzdálenostech nebeských těles i o jejich původu a smyslu. Naše dnešní možnosti jsou nesrovnatelné, poznamenal Grygar, ale to neznamená, že se dobereme definitivních odpovědí. Naopak, lze předpokládat, že rozpaky nad neuvěřitelnou rozmanitostí Vesmíru se budou stupňovat. „Douglas Adams (1952–2001) v knize Restaurant na konci Vesmíru řekl: Kdyby někdo s definitivní platností konstatoval co je to Vesmír a proč tu je, Vesmír by okamžitě zmizel a jeho místo by zaujalo něco ještě bizarnějšího a nevysvětlitelnějšího. Existuje ovšem teorie, která říká, že už se to stalo.“

    Zlatou medaili Masarykovy univerzity obdržel Jiří Grygar taky proto, že letos v březnu oslavil osmdesátiny, a to ve vší svěžesti a pilném pracovním nasazení. Jako zlatá niť se vine Grygarovými přednáškami i rozhovory poslední doby vzkaz politikům i nejširší veřejnosti: lepší příští nám dokáže zajistit jen pokrok v technických a přírodních vědách. Je totiž založen na důkazech a zákonitostech. Jen ten posouvá lidstvo vpřed, z bídy a chaosu. Proto jsou potřeba peníze na základní výzkum a na vzdělání, zejména v oborech, kde místo mlhy slov, dojmů, pocitů a hledání štěstí v pohádkách pro dospělé hovoří matematika a ostatní exaktní vědy.  Tam je nutno hledat nová řešení. Svou přednášku zakončil Grygar slovy prezidenta Nicolase Sarkozyho: „Žárovka nevznikla inovací svíčky…“

Sepsal: LADISLAV VENCÁLEK

 

Jiří Grygar přebírá Zlatou medaili Masarykovy univerzity z rukou rektora Mikuláše Beka.

Foto Igor Šefr