Cena Jihomoravského kraje 2016 etnoložce Vlastě Svobodové

06.10.2016 19:35

    Cenu Jihomoravského kraje 2016 za přínos v oblasti vědy převezme 12. listopadu na zámku ve Slavkově u Brna etnoložka PhDr. Vlasta Svobodová, CSc., MA. O udělení cen 26 osobnostem, které obohatily společnost svým výjimečným nadáním, rozhodli krajští zastupitelé na zasedání 22. září. Ocenili tak jejich vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinství a výjimečné činy.

    Vlasta Svobodová je nejen etnoložka, ale i historička umění, filmová a televizní režisérka, publicistka a prezidentka brněnského Presscentra. Její tvorba je oceňována také v zahraničí.

    Zájem Vlasty Svobodové o vědecký obor etnologie-etnografie se zaměřil do dvou oblastí – na výzkum, analýzu a syntézu a na popularizaci této vědy studiemi, přednáškami, výukou na vysokých školách, filmem i televizí. Více než tři desetiletí pracovala v brněnské pobočce Ústavu pro etnografii a folkloristiky Čs. akademie věd a poté Akademie věd České republiky. Pedagogicky působila na Masarykově univerzitě i Janáčkově akademii múzických umění. Etnologie je její srdeční záležitostí dodnes. Přesvědčivým dokladem je její letos vydaná kniha v brněnském nakladatelství Šimona Ryšavého O smyslu etnologie, nesoucí podtitul Zamyšlení nad problematikou vědecké práce v etnologii. Podává obraz o povaze tohoto vědního oboru, který člověka stejně jako například matematika denně provází v různých formách, aniž si to uvědomuje. Její znalost cizích jazyků, obliba matematiky i nahlížení do fyziky a zejména botaniky jí dovolily proniknout co nejhlouběji do smyslu své badatelské práce až po ty nejstarší archivní prameny. Velké vypravěčské umění i cit pro umění jako inspiraci pro vědeckou imaginaci jí umožnilo vyniknout na poli humanitního oboru etnologie i kinetických medií – profesionálního filmu a televize, k nimž se váže její předloni vydaná publikace Film ve společenských vědách.

    S Vlastou Svobodovou jsem se seznámil začátkem šedesátých let. Od té doby se datuje naše spolupráce a přátelství. Díky Vlastě se dařilo obohacovat zpravodajský servis Československé tiskové kanceláře aktuálními informacemi o udržování tradic lidové kultury, zejména obřadů, zvyků a slavností na jižní Moravě a Vysočině.

BOHUMIL HLAVÁČEK