Rakouský klub novinářů

Österreichischer Journalisten Club
Vienna International Press Center
Verwaltung und Organisation
ZVR-Zahl: 874423136
Blutgasse 3
A-1010 Wien/Vienna

Telefon: +43.1.982.85 .55-0
Fax: +43.1.982.85.55.50

Webové stránky Österreichischer Journalisten Club najdete zde.

Tiskové středisko Vienna International Press Center.

 

Novináři České republiky, Slovenska a Rakouska se dohodli na společném postupu

Zástupci médií sázejí na impulsy překračující hranice

    Vídeň (6.2.2012) – V průběhu mezinárodního setkání novinářů z Česka, Slovenska a Rakouska, které v závěru minulého týdne hostil ve Vídni Rakouský klub novinářů (ŐJC), se dohodli reprezentanti profesních organizací tří zmíněných zemí na vzájemné spolupráci. Dohoda předjímá společný zájem a koordinovaný postup ŐJC a Českého a Slovenského Syndikátu novinářů při zlepšování pracovních podmínek novinářů. Nedodržování zaměstnaneckých práv, porušování svobody slova a ekonomická závislost médií patří mezi hlavní příčiny prekérních finančních situací, s nimiž se dnes novináři a novinářky nesnadno vyrovnávají.

    Novinářské organizace sousedních zemí se chtějí v letošním roce zaměřit také na roli a postavení regionálních médií na jižní Moravě, západním Slovensku, západním Maďarsku a ve východním Rakousku. Nejprve se pokusí porovnat jejich status v příhraničních regionech, které dohromady tvoří významný středoevropský prostor mezinárodní spolupráce. Na podzim by pak měl být spuštěn společný program užší spolupráce a vzájemné výměny informací mezi novinami, rozhlasovými stanicemi, regionálními televizními kanály a weby. Jeho cílem bude s maximálním využitím institucionální evropské podpory překonávat jazykové bariéry a zprostředkovat obyvatelům vše důležité, čím žijí jejich sousedé. Vedle užší a intenzivnější spolupráce novinářů by měl připravovaný projekt především také rozšířit záběr a zorný úhel regionálních médií.

    Zúčastněné profesní organizace nyní intenzivně hledají společnou platformu pro komunikaci s orgány Evropské komise a Evropské rady. Také prostřednictvím europoslanců svých zemí by novináři chtěli uspíšit vznik závazné evropské legislativy, která může zastavit omezování mediálních práv v některých členských zemích.

    Místopředseda Syndikátu novinářů ČR Libor Kalina spolupráci přivítal. „Očekávám přínosy především ve zvyšování kvality médií a v dalším profesním růstu redaktorů.“ Prezident Rakouského klubu novinářů Fred Turnheim zdůraznil při této příležitosti správné směřování dosavadní politiky ŐJC. „Zásluhou kooperace ještě zesílí hlas novinářů centrální Evropy a prostřednictvím toho jistě také lépe uplatníme naše opodstatněné zájmy, například v Bruselu.“ Další společné profesní jednání novinářů se sejde ve druhé polovině dubna v Bratislavě.