BDD uvedlo od svého vzniku (2009), převážně v prostorách sklepní scény divadla Husa na provázku, kromě jiných, tyto inscenace:

Baron Trenck - starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš.
Lesní láska - scénář Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová. 
Sachsiáda - středověké frašky, Hans Sachs, režie: Vítězslav Větrovec.
Chudák Choma a víčkový Vij - podle povídky N. V. Gogola. Režie: Simona Nyitrayová.
Rozhádaná Abeceda - o šikaně na základní škole. Režie: Michaela Rotterová.
Bajky dell´arte - moudra, která stále platí. Režie: Aleš Kučera.
Z Lednice do Brna - projížďka tramvají neexistující linky č. 7 nejen po známých místech města Brna. Režie: Jiří Liška.
Ven ze svého stínu - Máte strach, že ztratíte mobil? Vybije se baterie, budete mimo signál? Tato fobie, která postihuje více než 53 % lidí, se nazývá Nomofobie - NO MObile PHOne phoBIA. Režie: Lenka Cacková.
Kryloff Show 2019 - Neobvyklé zpracování výběru bajek světového autora. Režie: Yulia Berezhnaya.

    BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou již zúčastnit Letního soustředění BDD 2020 v termínu od 8. 8. do 22. 8. 2020.

    BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. Jedná se o kontinuální víceletou dramaticko-uměleckou přípravu. Získané znalosti a dovednosti děti využijí nejen při dalším studiu ale i v běžném životě. Děti z BDD jsou také často přijímány ke studiu na různých uměleckých školách. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i nové, výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší, možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování.

Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat na e-mailové adrese:
detskedivadlo-brno@seznam.cz
V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky: 
+420 603 584 610.

Základní informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz

V PŘÍPADĚ PLATNOSTI OMEZENÍ KVŮLI KORONAVIRU BUDE URČEN NÁHRADNÍ TERMÍN, KTERÝ BUDE VŠEM PŘIHLÁŠENÝM OZNÁMEN E-MAILEM.

Projekt BDD se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a MČ Brno-střed