Za řemesly na Šlakhamr

05.10.2013 15:00

    Šlakhamr, technická památka nedaleko Žďáru nad Sázavou, ožije v sobotu 12. října 2013 od 10 do 17 hodin ukázkami řemesel. Návštěvníci opět uvidí kováře při pilné práci. Kovat se bude na bucharu i na ručních kovadlinách. Velký buchar, poháněný vodním kolem, je neobyčejným zařízením, pomocí něhož si naši předkové usnadňovali těžkou práci při zpracovávání železné rudy a kování masivních výrobků. Jeho další název – hamr, se přenesl na název celého výrobního objektu. Funkčních hamrů je u nás velmi málo, proto vidět toto zařízení v chodu je zážitkem pro malé i velké diváky. Kromě kovářů, kteří předvádějí své umění při akcích Technického muzea v Brně už tradičně, přijali pozvání i další řemeslníci. Své profese představí např. hrnčíři, krejčí, tkalci nebo ševci. Po celý den bude probíhat také doprovodný program pro děti. Kde nebudou dětské síly a vědomosti stačit, vypomohou rodiče či prarodiče. Zábavně naučný den si jistě vychutnají celé rodiny.  (hb)

—————

Zpět