Uzavírka Královopolského tunelu

09.04.2013 15:00

    Ve dnech 13.17. dubna 2013 bude uzavřen Královopolský tunel v Brně. Jde o plánované uzavření jak obou tubusů tunelu (úplná uzavírka s objízdnou trasou), tak o částečné uzavření tunelu s obousměrným provozem v každém z tubusů tunelu, střídavě v obou směrech jízdy. Důvodem pro úplnou uzavírku jsou práce na úpravách technologických zařízení tunelu, která jsou provozována v režimu zkušebního provozu. Navazující částečné omezení provozu je z důvodu pravidelné údržby a jarního čištění tunelu podle provozního řádu.

    Krátkodobá úplná uzavírka Královopolského tunelu bude zahájena v sobotu 13. dubna 2013 večer (od 21.00 hodin) a potrvá přes neděli do pondělních brzkých ranních hodin dne 15. dubna 2013. Od pondělního rána (od 6.00 hod. dne 15. dubna 2013) bude uzavřen "tunel I" (směr Praha, Bratislava, Vídeň) a "tunel II" bude provozován obousměrně. Následně bude od 16. dubna 2013 od 6.00 hod. uzavřen "tunel II" (směr Olomouc, Svitavy) a "tunel I" bude provozován obousměrně do 17. dubna 2013 (do 6.00 hodin).

    Objízdná trasa při úplné uzavírce Královopolského tunelu bude ve směru Praha, Bratislava, Vídeň (Brno-Žabovřesky, Brno-Bystrc) vedena z ul. Porgesovy (silnice I/42) na ul. Sportovní (silnice I/43), dále přes mimoúrovňovou křižovatku u královopolského vlakového nádraží sjezdem ze silnice I/43 k nádraží, poté je vedena objížďka ulicí Kosmovou (starý úsek silnice I/42), dále po místní komunikaci v ul. Palackého třída a po silnici II/640 v ul. Hradecká zpět na silnici I/42 (průjezd po mostě nad ul. Královopolská a galerií Záhřebská na ul. Žabovřeskou).

    Pro směr Olomouc (Brno-Líšeň, Židenice, Lesná) je objízdná trasa vedena z ul. Žabovřeské galerií Voroněžská (rampa MÚK Žabovřeská x Hradecká  silnice I/42), po mostě nad ul. Královopolskou na silnici II/640 (ul. Hradecká), dále sjezdovou větví z II/640 na ul. Palackého třída, ulicí Kosmovou (starý úsek silnice I/42), nájezdovou rampou na silnici I/43 v ul. Sportovní a přes mimoúrovňové křížení zpět na silnici I/42 (ul. Porgesova).  (dk)

—————

Zpět