Unger přednášel v Komárově

24.05.2014 18:15

    V kostele sv. Jiljí v Brně-Komárově vystoupil v rámci Noci kostelů profesor Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Josef Unger s přednáškou Počátky křesťanství na Moravě ve světle archeologických výzkumů. Ne příliš zaplněný kostel si vyslechl zajímavý příspěvek k nejstarším dějinám křesťanství u nás. Připomněl první profesionální archeologický průzkum na Moravě, ke kterému došlo v roce 1853 na Žuráni a poznamenal, že Napoleon při bitvě u Slavkova stál ve srovnání s dnešním stavem o dva metry výše, neboť terén se od jeho doby podstatně snížil. Při průzkumech na zmíněném kopci byly objeveny hroby z pátého a šestého století, kdy zde žily germánské kmeny. Jako zajímavost zmínil nález pohřbené ženy z královského rodu, která byla podle zranění na pánevní kosti zřejmě zavražděná. Unger se zmínil i o dalších objevech a zajímavých lokalitách, souvisejících s pozdějším příchodem Slovanů a se vznikem Velkomoravské říše, jako jsou Staré Město u Uherského Hradiště, Valy u Mikulčic, Sady u Uherského Hradiště, kde by mohl být pohřben kníže Svatopluk, Pohansko u Břeclavi, Znojmo nebo Kopčany, ležící kousek za hranicí na území Slovenska, kde dodnes stojí kostel, postavený na základech z devátého století. Po přednášce doplněné promítáním diapozitivů se uskutečnila beseda, v níž archeolog zodpověděl řadu dotazů.  (jis)

 

Foto: Jiří Smutný

 

—————

Zpět