Tři různé národy, tři literatury

16.05.2014 13:50

    Moravské zemské muzeum v Brně připravilo doprovodný přednáškový cyklus k výstavě „Svět tajemných Baltů“. V úterý 20. května 2014 bude od 18 hodin přednášet v Paláci šlechtičen (Kobližná 1) Vaidas Šeferis z Masarykovy univerzity Brno na téma „Litva, Lotyšsko, Estonsko – tři různé národy, tři literatury“. Srozumitelnou formou představí kulturní dějiny Litvy, Lotyšska a Estonska. Zaměří se na jazykovou podobnost a odlišnost mezi litevštinou, lotyštinou a estonštinou a vymezí je vůči ostatním jazykům baltského regionu. Probere původ a implikace pojmu „Pobaltí“, představí kulturní svéráznost těchto tří zemí od nejstarších literárních památek až po dnešek. Objasní, jakým způsobem se tyto dějiny zrcadlí v středověkých Livonských kronikách, kdy a za jakých okolností vznikají první písemné památky v těchto jazycích, jak se litevské, lotyšské a estonské písemnictví vyvíjelo v pozdějších dobách.

    Další přednášky pak budou následovat každé úterý – 27. května to bude přednáška prof. Libora Jana z MU na téma „Rytířské řády v Prusku a Livonsku“ a 3. června přednáška doc. Pavla Bočka z MU „Litva mezi dvěma císaři“. Výstava „Svět tajemných Baltů“, k níž je přednáškový cyklus připraven, je mezinárodním výstavním projektem, který přibližuje u nás málo známou kulturu a historii geografického prostoru Pobaltí s akcentem na historické vazby českých zemí k této části Evropy. Na přípravě výstavy se podílelo 35 našich i zahraničních institucí. Shromáždily více než 2 000 originálních exponátů, z nichž většina nebyla nikdy v Česku vystavena.  (ep)

 

—————

Zpět